Učebnice a pracovní sešity

Vydáváme pro Vás několik stovek učebnic a pracovních sešitů pro předškoláky, pro 1. až 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Vyberte si prosím předmět, který Vás zajímá:

Předškolní vzdělávání

Jsem Předškolák

1. stupeň ZŠ

Český jazyk, Anglický jazyk

Matematika, Informatika

Prvouka, Přírodověda,Vlastivěda

Hudební výchova, Žákovské knížky a úkolníčky

Naše učebnice můžete beze změn používat i po „malé revizi“ RVP ZV, protože…

… mají platné doložky MŠMT, které včas prodlužujeme.

… jsou doplňovány o náměty na digitální kompetence zveřejňované na: nns.cz/digi

… obsah MIUč+ můžete přizpůsobit vašemu ŠVP (nová funkce je již zpřístupněna)

2. stupeň ZŠ (a víceletá gymnázia)

Pro ucelený přehled o naší tvorbě můžete také prolistovat naši nabídku v e-shopu.

Aktuální nabídku titulů najdete také v našich katalozích 2024 pro 1. stupeň a pro 2. stupeň. Rádi vám je bezplatně zašleme – můžete nás kontaktovat osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

K tištěným učebnicím vydáváme také multimediální interaktivní učebnice (MIUč+).

Přehled připravovaných titulů: Ediční plán

Přehled titulů 1. a 2. stupeň: