Naše speciální nabídka učebnic k výběru v rámci akce k výročí 25 let nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Zpět na NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., slaví 25 let

1. stupeň ZŠ

Český jazyk

Kód: 2-55

Český jazyk 2 (učebnice) - nová řada

Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 2-67

Čítanka 2 NOVĚ

Skladem
Cena s DPH:
139 Kč
 ks
Kód: 2-68

Čítanka 2 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

Skladem
Cena s DPH:
179 Kč
 ks

Kód: 3-55

Český jazyk 3 (učebnice) - nová řada

Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 3-67

Čítanka 3 NOVĚ

Skladem
Cena s DPH:
139 Kč
 ks
Kód: 3-68

Čítanka 3 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

Skladem
Cena s DPH:
179 Kč
 ks

Kód: 4-75

Český jazyk 4 (učebnice) - NOVÁ ŘADA

Skladem
Cena s DPH:
109 Kč
 ks
Kód: 4-72

Čítanka 4 NOVĚ

Skladem
Cena s DPH:
149 Kč
 ks
Kód: 4-73

Čítanka 4 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

Skladem
Cena s DPH:
179 Kč
 ks

Kód: 5-75

Český jazyk 5 (učebnice) - nová řada

Skladem
Cena s DPH:
119 Kč
 ks
Kód: 5-72

Čítanka 5 nově

Skladem
Cena s DPH:
149 Kč
 ks
Kód: 5-73

Čítanka 5 vhodná pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Skladem
Cena s DPH:
179 Kč
 ks

Matematika

Kód: 3-35

Matýskova matematika, 7. díl (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
64 Kč
 ks
Kód: 3-36

Matýskova matematika, 8. díl (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
64 Kč
 ks
Kód: 3-37

Geometrie (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
64 Kč
 ks
Kód: 4-35

Matýskova matematika pro 4. ročník, 1. díl (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
64 Kč
 ks
Kód: 4-36

Matýskova matematika pro 4. ročník, 2. díl (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
64 Kč
 ks
Kód: 4-37

Geometrie pro 4. ročník, Matýskova matematika (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
64 Kč
 ks
Kód: 5-35

Matýskova matematika pro 5. ročník, 1. díl (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
64 Kč
 ks
Kód: 5-36

Matýskova matematika pro 5. ročník, 2. díl (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
64 Kč
 ks
Kód: 5-37

Geometrie pro 5. ročník, Matýskova matematika (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
64 Kč
 ks

Anglický jazyk

Kód: 2-80

Listen and play - WITH ANIMALS!, 1. díl (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
109 Kč
 ks
Kód: 2-81

Listen and play - WITH ANIMALS!, 2. díl (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
109 Kč
 ks
Kód: 3-80

LISTEN AND PLAY With magicians! 1. díl (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
109 Kč
 ks
Kód: 3-81

LISTEN AND PLAY With magicians! 2. díl (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
109 Kč
 ks
Kód: 4-80

Listen and Speak, 1. díl (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
119 Kč
 ks
Kód: 4-81

Listen and Speak, 2. díl (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
119 Kč
 ks
Kód: 5-80

Listen and Speak With friends! 1. díl učebnice

Skladem
Cena s DPH:
119 Kč
 ks
Kód: 5-81

Listen and Speak With friends! 2. díl učebnice

Skladem
Cena s DPH:
119 Kč
 ks

Hudební výchova

Kód: 2-56

Hudební výchova 2

Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na školní rok zdarma
 ks
Kód: 3-56

Hudební výchova 3 (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na školní rok zdarma
 ks
Kód: 4-56

Hudební výchova 4

Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na školní rok zdarma
 ks
Kód: 5-66

Hudební výchova 5 (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na školní rok zdarma
 ks

Prvouka

Kód: 2-75

Já a můj svět 2 - prvouka (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 3-75

Já a můj svět 3 - prvouka (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks

Přírodověda a Vlastivěda

Porozumění v souvislostech

Duhová řada

Kód: 4-33

Člověk a jeho svět - Přírodověda 4 (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
109 Kč
 ks
Kód: 4-40

Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 4-45

Vlastivěda 4 - Hlavní události nejstarších českých dějin (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 5-30

Člověk a jeho svět - Přírodověda 5 (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
109 Kč
 ks
Kód: 5-40

Vlastivěda 5 - ČR jako součást Evropy (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 5-45

Vlastivěda 5 - Významné události nových českých dějin (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks

Seznam partnerů akcí naleznete zde.

2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Český jazyk

Kód: 6-55

Český jazyk 6 (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
179 Kč
 ks
Kód: 6-72

Čítanka 6 NOVĚ - NOVINKA

Skladem
Cena s DPH:
189 Kč
 ks
Kód: 7-55

Český jazyk 7 (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
179 Kč
 ks

Kód: 7-71

Čítanka 7

Skladem
Cena s DPH:
189 Kč
 ks
Kód: 8-55

Český jazyk 8 (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
179 Kč
 ks
Kód: 8-71

Čítanka 8

Skladem
Cena s DPH:
189 Kč
 ks

Kód: 9-55

Český jazyk 9 (učebnice) NOVINKA

Skladem
Cena s DPH:
179 Kč
 ks
Kód: 9-71

Čítanka 9

Skladem
Cena s DPH:
189 Kč
 ks

Matematika

Kód: 6-22

Matematika - Desetinná čísla (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
 ks
Kód: 6-24

Matematika - Kladná a záporná čísla (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
 ks
Kód: 6-26

Matematika - Dělitelnost (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
 ks
Kód: 6-28

Matematika - Základy geometrie (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
 ks
Kód: 7-22

Matematika - Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
 ks
Kód: 7-24

Matematika - Zlomky, poměr (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
 ks
Kód: 7-26

Matematika - Procenta, trojčlenka (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
 ks
Kód: 7-28

Matematika - Rovinné útvary (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
 ks
Kód: 8-22

Matematika - Výrazy a rovnice 1 (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
 ks
Kód: 8-24

Matematika - Hranoly a válce (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
 ks
Kód: 8-26

Matematika - Konstrukční úlohy (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
 ks
Kód: 8-28

Matematika - Výrazy a rovnice 2 (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
 ks
Kód: 9-22

Matematika 9 - Práce s daty, úměrnosti a funkce (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
 ks
Kód: 9-24

Matematika 9 - Podobnost a funkce úhlu (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
 ks
Kód: 9-26

Matematika 9 - Jehlany, kužely a koule (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
 ks

Dějepis

Kód: 6-40

Dějepis 6 - Pravěk, starověk (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
169 Kč
 ks
Kód: 7-40

Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku

Skladem
Cena s DPH:
169 Kč
 ks
Kód: 8-40

Dějepis 8 - Novověk

Skladem
Cena s DPH:
169 Kč
 ks
Kód: 9-40

Dějepis 9 - Novověk, moderní dějiny

Skladem
Cena s DPH:
169 Kč
 ks

Výchova k občanství

Kód: 6-90

Výchova k občanství 6

Skladem
Cena s DPH:
139 Kč
 ks
Kód: 7-90

Výchova k občanství 7

Skladem
Cena s DPH:
139 Kč
 ks
Kód: 8-90

Výchova k občanství 8

Skladem
Cena s DPH:
139 Kč
 ks
Kód: 9-90

Výchova k občanství 9

Skladem
Cena s DPH:
139 Kč
 ks
Kód: 0-90

Jak se zachovat, když... (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
139 Kč
 ks

Chemie

Kód: 8-80

Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
169 Kč
 ks
Kód: 9-80

Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (učebnice)

Skladem
Cena s DPH:
169 Kč
 ks

Přírodopis

Kód: 6-30

Přírodopis 6, 1. díl - Obecný úvod do přírodopisu

Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 6-31

Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí živočichové

Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 7-30

Přírodopis 7, 1. díl - Strunatci

Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 7-31

Přírodopis 7, 2. díl - Botanika

Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 8-30

Přírodopis 8 - Biologie člověka

Skladem
Cena s DPH:
169 Kč
 ks
Kód: 9-30

Přírodopis 9 - Geologie a ekologie

Skladem
Cena s DPH:
169 Kč
 ks

Zeměpis

Kód: 6-75

Zeměpis 6, 1. díl - Vstupte na planetu Zemi

Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 6-76

Zeměpis 6, 2. díl - Přírodní obraz Země

Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 7-75

Zeměpis 7, 1. díl - Amerika, Afrika

Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 7-76

Zeměpis 7, 2. díl - Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida

Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 8-75

Zeměpis 8, 1. díl - Evropa

Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 8-76

Zeměpis 8, 2. díl - Česká republika

Skladem
Cena s DPH:
89 Kč
 ks
Kód: 9-75

Zeměpis 9 - Lidé a hospodářství

Skladem
Cena s DPH:
169 Kč
 ks

Seznam partnerů akcí naleznete zde.

Zpět na NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., slaví 25 let