Naše speciální nabídka učebnic k výběru v rámci akce k výročí 25 let nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Zpět na NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., slaví 25 let

1. stupeň ZŠ

Český jazyk
Matematika

Anglický jazyk

Hudební výchova

Prvouka

Přírodověda a Vlastivěda

Porozumění v souvislostech

Duhová řada

Seznam partnerů akcí naleznete zde.

2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Český jazykMatematika

Dějepis

Výchova k občanství

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Seznam partnerů akcí naleznete zde.

Zpět na NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., slaví 25 let