Pomůcky v rukou žáků – matematika

Připravili: Zdena Rosecká a Martin Janáček

Představujeme Vám některé pomůcky, které můžete běžně používat při výuce matematiky zároveň s učebnicemi a pracovními sešity připravenými nakladatelstvím Nová škola.

Než se budeme věnovat jednotlivým pomůckám, tak vás upozorňujeme na některézásady pro použití těchto pomůcek ve vyučování:

 • “činnostní učení předpokládá jednoduché pomůcky v rukou každého žáka”. Žák lépe vnímá, chápe a pamatuje si to, co sám dělá, než to co je mu předváděno demonstračně nebo dělá jeho spolužák.
 • “pomůcky se ve vyučovacích hodinách využívají vždy krátce a často” (Krátce, to je 5 až 10 minut v jedné vyučovací hodině. Často, to je každý den, po dobu než se patřičná dovednost dětem vžije. Po čase je třeba se k vytvořené dovednosti vracet.)
 • “co dítě dobře umí, to ho baví”. Ve vhodné chvíli je však třeba pomůcku odložit a na to je nutné děti připravit. Učitel např. sdělí žákům: V následujících hodinách početní divadélko odložíme. Už jsme si s ním dost pohráli a budeme používat jinou pomůcku.

Když budete s žáky činnostně pracovat, poznáte, že brzy ztratí ostych, postupně budou všichni činnosti provádět samostatně a správně a nebudou se bát o činnostech hovořit. Každá třída se pak naplní pocitem uspokojení a radosti všech dětí, neboť každé dítě má radost z úspěchu a pochvaly.

1. Početní divadélko

Je vhodné pro přípravné období v M 1. ročníku. Pomůže snadno vytvořit první početní představy v oboru do pěti. Je to jednoduchá a oblíbená pomůcka žáků. Vede nejen k udržení pozornosti a vytváření správných početních představ, ale i k individuálnímu hovoru žáků.

Je třeba, aby pomůcku měl každý žák. Divadélko připravují pro prvňáky obvykle žáci vyšších ročníků při praktických činnostech nebo výtvarné výchově. V 1. ročníku je divadélko využíváno nejen k matematice, ale i při prvouce nebo čtení.

Například:

Žák: Na zahrádce vykvetly 3 tulipány. (Učitel vidí, zda všechny děti mají správnou představu o počtu.)

Žák: Jeden tulipán jsem utrhl pro maminku. Kolik tulipánů kvete na zahrádce? (Učitel vidí, kteří žáci jeden tulipán odebrali a dovedou správně odpovědět.)

Uvědomte si:

 • Žáci ještě neznají číslice, učí se vidět počet věcí a zároveň řeší slovní úlohy, aniž znají početní výkony. Činnostní učení má předučovací charakter. Formou didaktické hry navodíte potřebné učivo a vytvoříte k němu správné představy. Ty pak pomáhají při abstraktním počítání s čísly.
 • Žák lépe vnímá, chápe a pamatuje si to, co sám dělá, než to co je mu předváděno demonstračně.

Jak si pomůcku připravit a podrobnosti o jejím použití naleznete v článku: Tvořivá škola – Početní divadélko

2. Přípravná početní cvičení

Na hry s početním divadélkem navazuje pracovní sešit Přípravná početní cvičení – e-shop. Žák, podobně jako s divadélkem, si hraje s obrázky v pracovním sešitě. Jedná se o sešit plný didaktických her k matematice 1. ročníku, ve kterém žáci přikládají nebo dokreslují obrázky ovoce, zeleniny a šišek. Dále hovoří o vytvořených sestavách. Je zde příležitost pro řadu obměn, vytváření otázek a odpovědí.

Například:

 • Na straně 6 můžete všem třem zajícům přidávat stejný počet mrkví, které si vystřihnete přímo z pracovního sešitu. Nebo zajdovi přidat 3 mrkve a porovnávat, který zajíc má teď nejvíce a který nejméně.
 • Na straně 10 můžete na horní větvičku přidat tolik šišek, aby jich bylo 5 a následně nechávat šišky z větve padat.
 • Na straně 12 přidáváte do misky vystřižená vybarvená jablíčka, potom si je děti z misek berou, jako kdyby jablíčka jedly nebo někomu dávaly.

V sešitě najdete didaktické hry i pohádky pro početní obor do 5, do 10 i do 20.

Jak provádět další didaktické hry s pracovním sešitem Přípravná početní cvičení najdete jak přímo v pracovním sešitu tak, ještě podrobněji, v metodickém průvodci učebnicí Matematika 1 pro 1. ročník – e-shop.

3. Kostka s kolečky

Takto vypadá kostka s kolečky při zakoupení. Velmi jednoduchým způsobem se dá kostka složit. (Obrázek složené kostky viz bod B). (e-shop)

A) Využití koleček

 • Činnosti, pomocí kterých se nacvičuje vidění počtu věcí do pěti.

Potřebujeme: 5 koleček a proužek tvrdého papíru

Žáci si navzájem říkají, kolik koleček chtějí vidět

Př.: Chci vidět 3 kolečka

Později podle pokynů některého žáka provedou změn několik (Žáci jezdí proužkem nad kolečky.) a na povel stop proužek položí a  říkají kolik koleček je pod proužkem.

Př.: Pod proužkem je jedno kolečko

 • Činnosti, pomocí kterých se porovnává, kterých koleček je více nebo méně.

Př.: Kterých koleček je víc, modrých nebo červených?

 • Činnosti, pomocí kterých se nacvičují slovní úlohy řešené zpaměti.

Žáci sami tvoří slovní úlohy o věcech, které znají, manipulují přitom s kolečky. Kolečka mají zástupný charakter, představují to, co si žák vymýšlí. Podle děje úlohy žáci pokládají kolečka na lavici a odpovídají na vytvořenou otázku.

Př.: U prodejny stálo pět kol a na jednom z nich odjel Pepík. Kolik kol stojí u prodejny teď?

Př.: Na parkovišti stojí 2 červená a 3 modrá auta. Kolik aut stojí na parkovišti?

Žáci tak v různých slovních úlohách mají možnost rozlišovat slova jako přinesl – odnesl, přidal – ubral, dostal – dal, koupil – prodal, přijel – odjel apod.

 • Činnosti, pomocí kterých se nacvičuje vidění počtu věcí do deseti.

Provedení je analogické k nácviku vidění počtu věcí do 5. Za pěti kolečky naučte žáky dělat mezeru. Potom vidí např. 7 koleček bez počítání po jedné.

Př.: Chci vidět 8 koleček.

Kolik chybí do deseti?

 • Modelování příkladů na sčítání a odčítání do pěti (do deseti).

Př.: 5 -2

 • Využití koleček k činnostem v učebnici matematiky pro 1. ročník – Dívej se a počítej.

Př.: Strana 6

Kolik je na obrázku halenek, sukýnek…?

Lze se ptát i jinak. Kolik má halenka rukávů?

Př.: strana 15 Přikládání koleček do určeného počtu

Jak provádět další didaktické hry s kostkou a kolečky naleznete v metodickém průvodci učebnicí Matematika 1 pro 1. ročník – e-shop.

 • Činnosti s kolečky, k vyvození počítání do 20 s přechodem přes desítku.

Činnosti k sčítání (odčítání) do dvaceti s přechodem přes desítkuj jsou vyobrazeny v pracovním sešitu Už počítám do dvaceti (e-shop).

Když žáci prováděli individuálně předcházející činnosti, mají dobrý předpoklad k tomu, aby snadno pochopili počítání s přechodem přes desítku. Když teď např. vidí 9 koleček, mají vytvořenou představu, že do desíti chybí jedno.

Př:: 9 +3 je naučte modelovat takto:

Za desítkou koleček dělejte opět mezeru.

 • Využití koleček k zobrazení opakovaného sčítání (vyvození násobilky)

Př.: Pro násobilku 3.

Žák podkládá kolečka proužkem papíru a posunuje ho…

4×3

přitom počítá kolečka sčítáním (3+3+3+3), tím vyvozuje násobilku (4×3).

Žák může dále tvořit slovní úlohy: Sestavil jsem 5 řad po 3 kolečkách, kolik je to koleček? Jaký příklad k tomu patří?

 • Využití koleček k rozlišování úsudku.

V 1. 2. ročníku využíváme koleček k rozlišování úsudku o několik více o několik méně.

Ve 3. ročníku pak pomocí koleček učíme žáky rozlišovat všechny čtyři úsudky to znamená přidáváme několikrát více, několikrát méně. Uprostřed učebnice Matematiky pro 3. ročníku (e-shop), je k nácviku rozlišování úsudků připravena dvojstrana. Viz Metodický průvodce učebnicí matematiky pro 3. ročník (e-shop).

B) Využití koleček a kostky

Př.: Polož stejně koleček jako je puntíků na kostce. (více, méně)

Př:: Porovnej počet puntíků na kostkách.

4. Desítky koleček

Je to výtečná pomůcka na rozšíření číselného oboru do sta. V některých případech Je ji třeba doplnit o kolečka z kostky. (e-shop)

Žáci kartu rozstříhají na pruhy 1×20 koleček, 6×10 koleček, 2×5 koleček a zbytek. (Do sta je třeba doplnit 2 kolečka z kostky)

Popis činností s desítkami koleček najdete v Metodickém průvodci učebnicí M pro 2. ročník, str.31 (e-shop). Ukázky jsou též na metodických filmech pro 2. ročník od Tvořivé školy.

5. Soubor značek a číslic

Informace o činnostech s dalšími pomůckami budou průběžně doplňovány.