Odkazy – činnostní vyučování

Na tomto místě naleznete odkazy na některé zajímavé internetové stránky organizací, které se zasazují o zkvalitnění vzdělávání prostřednictvím činnostního učení, a dále stránky a články věnované konkrétním aspektům činnostního učení.

Organizace rozvíjející činnostní vyučování:

Tvořivá škola

  • program Tvořivá škola vám nabízí konkrétní postupy, jak vytvářet a v praxi realizovat školní vzdělávací program. Čerpá z odkazu J. A. Komenského, reformní pedagogiky české činné školy (práce prof. Drtiny, dr. V. Příhody, dr. J. Uhera, O. Chlupa, J. Úlehly, E. Strnada, S. Vrány a mnoha dalších), ze současných výzkumů vzdělávání a především z mnohaletých zkušeností českých učitelů.

Články Mgr. Zdeny Rosecké o činnostním vyučování:

Tvořivá škola I. – České činnostní učení

  • Autor: Zdena Rosecká – 12. 7. 2006
  • První část třídílného seriálu textů zaměřených na obecné seznámení s metodikou činnostního učení v pojetí programu Tvořivá škola.

Tvořivá škola II. – Činnostní učení a rozvoj klíčových kompetencí

  • Autor: Zdena Rosecká – 17. 7. 2006
  • Článek navazuje na text vztahující se k projektu Modelový školní program Tvořivá škola, vyjadřuje se k činnostnímu učení a jeho formám a k jeho důležitosti pro učení s porozuměním, podrobně se vyjadřuje k rozvoji jednotlivých klíčových kompetencí.

Tvořivá škola III. – Hodnocení a sebehodnocení žáků v 1. období vzdělávání

  • Autor: Zdena Rosecká – 19. 7. 2006
  • Další část školního programu Modelový program Tvořivá škola, který upozorňuje na přednosti činnostního učení ve školách, zejména v souvislosti s rozvojem klíčových kompetencí. V článku jsou podrobně rozvedeny výchovné a vzdělávací strategie činnostního učení.

Tvořivá škola – Početní divadélko

  • Autor: Čeněk Rosecký, Zdena Rosecká – 29. 1. 2007
  • Informace o didaktické pomůcce Početní divadélko vytvořené pro začátky činnostního učení v matematice.

Jiné odkazy k tématu:

Informace o dalších odkazech budou průběžně doplňovány.