^ Zpět na seznam

NOVINKA Učebnice a pracovní sešit Vlastivěda pro 4. ročník z řady Porozumění v souvislostech

Vlastivěda 4 - Poznáváme naše dějiny - Z pravěku do novověku (učebnice)

Cena bez DPH:
80.91 Kč/ks
Cena s DPH:
89 Kč/ks
 ks

Vlastivěda 4 - Poznáváme naše dějiny - Z pravěku do novověku (pracovní sešit)

Cena bez DPH:
44.55 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

Učebnice a barevný pracovní sešit jsou součástí řady Porozumění v souvislostech.

V učebnici se žáci seznámí se způsobem života a práce našich předků i s hlavními událostmi utváření a vývoje českého státu.

Díky propojení učebního textu na podbarveném pozadí, motivační ilustrace a otázek si žáci mohou učivo osvojit více způsoby. V kapitolách a podkapitolách, které jsou věnovány dobovému způsobu života a práce, je zařazena motivační ilustrace s jednoduchými otázkami. Kapitoly popisující utváření a vývoj českého státu obsahují motivační text, díky němuž se žáci mohou pomocí kontrolních otázek zdokonalit ve čtení s porozuměním. Na dvojstranách z těchto kapitol jsou v dolní části umístěny mapky Evropy, popř. střední Evropy nebo Eurasie, které mají poukazovat na provázanost českých dějinných událostí s těmi evropskými. V závěru kapitol si žáci společně s vtipným lišákem učivo zopakují prostřednictvím stručného shrnutí a opakovacích  otázek. K prověření znalostí větších učebních celků jsou připravena dvě čtvrtletní a jedno závěrečné opakování.

Na konci učebnice žáci najdou tipy na výlety za poznáním našich dějin a předků podle dějinného období. Cíle výletů jsou spolu s místy nalezišť významných historických artefaktů a staveb zmíněných v učebnici vyznačeny v mapě ČR.

Vlastivěda pro 5. ročník Poznáváme naše dějiny z novověku do současnosti

Cena bez DPH:
80.91 Kč/ks
Cena s DPH:
89 Kč/ks
 ks

Vlastivěda 5 Poznáváme naše dějiny z novověku do současnosti

Cena bez DPH:
44.55 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

Součástí řady Porozumění v souvislostech je i:

Přírodověda 4 (učebnice) porozumění v souvislostech

Cena bez DPH:
86.36 Kč/ks
Cena s DPH:
95 Kč/ks
 ks

Přírodověda 4 (prac. sešit) - porozumění v souvislostech

Cena bez DPH:
44.55 Kč/ks
Cena s DPH:
49 Kč/ks
 ks

Přírodověda 5 (učebnice) porozumění v souvislostech NOVINKA

Cena bez DPH:
86.36 Kč/ks
Cena s DPH:
95 Kč/ks
 ks

Přírodověda 5 (prac. sešit) - porozumění v souvislostech NOVINKA

Cena bez DPH:
46.36 Kč/ks
Cena s DPH:
51 Kč/ks
 ks

Nechat vzkaz