Více o nás

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., již od roku 1997 vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy. Průběžně nejen rozšiřujeme nabídku, ale i aktualizujeme dříve vydané tituly. K tištěným učebnicím vydáváme také multimediální interaktivní učebnice (MIUč+).  Naši nabídku si můžete prohlédnout zde a po registraci, popřípadě přihlášení můžete i nakupovat.

Naším posláním je nejen napomoci vybavit žáky teoretickými poznatky, ale také docílit toho, aby žáci prostřednictvím našich výukových materiálů získali základy tvořivého myšlení, dovedli logicky uvažovat a řešit problémy vyplývající ze života v jejich okolí. V životě se
o takových lidech říká, že mají “selský rozum”.

Naše učebnice
• podporují schopnost učit se a mít do učení chuť,
• podporují dovednosti k řešení problémů,
• učí umět pozorovat, hovořit o pozorovaném, komunikovat, vyvozovat závěry.