< Zpět

Slabikář „Píšeme tiskacím písmem“

Cena s DPH:
109 Kč
Cena bez DPH:
99.09 Kč
ks
Kód:1-50
Počet stran:124
Formát:A4
Vazba:V4 (brožov
Stav:Skladem
Schvalovací
doložka MŠMT:
ANO

SOUBOR UČEBNÍCH MATERIÁLŮ „PÍŠEME TISKACÍM PÍSMEM“ PRO 1. ROČNÍK:

  • je součástí ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět Český jazyk a literatura pro 1. až 5. ročník ZŠ,
  • přináší jednotnou koncepci čtení a psaní tiskacím písmem s využitím jednotného grafického tvaru písmen pro čtení i pro psaní,
  • uplatňuje „metodu vzájemného posilování čtení a psaní”, která spočívá v souběžné výuce psaní a čtení vždy stejného písmene ve stejném tvaru,
  • používá „zjednodušené tiskací písmo určené pro psaní“ ve fontech „NNS Script čtení“ a „NNS Script psaní“,
  • je nabízen za stejnou celkovou cenu jako klasická „DUHOVÁ ŘADA” s výukou psacího písma nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Slabikář navazuje na Živou abecedu. Obsahuje postupné vyvozování všech hlásek a písmen a ucelenou metodickou řadu nácviku čtení slov různé obtížnosti. Všechny úkoly a cvičení podporují dostatečné procvičení učiva. Texty ve Slabikáři podporují rozvoj mnoha čtenářských dovedností a důraz je kladen na čtení s porozuměním. Obsah textů je volen tak, aby se týkal témat, která jsou žákům této věkové kategorie známá a blízká, a aby byl mezipředmětově propojen, především s učivem prvouky. I zde je využito systému značek a symbolů. Ve Slabikáři žáci také dostávají prostor k individualizaci, např. formou vlastní ilustrace.

Výukové materiály s nevázaným písmem jsou vytvořeny ve fontu NNS Script.

Bližší informace na www.pisemetiskacim.cz

Co obsahuje soubor výukových materiálů „Píšeme tiskacím písmem“?

Soubor učebních materiálů „Píšeme tiskacím písmem“ pro 1. ročník obsahuje Živou abecedu, Písanku k Živé abecedě, Slabikář a 3 díly Písanky ke Slabikáři. K sadě je k dispozici multimediální interaktivní učebnice (MIUč+), která obsahuje jak interaktivní podobu veškerých tištěných materiálů, tak doplňkové materiály. 

Na učebnice pro 1. ročník navazují aktuální učebnice českého jazyka pro 2. až 4. ročník z našeho nakladatelství (nová učebnice pro 5. ročník je připravována na školní rok 2015/2016). Řada bude také na školní rok 2015/2016 doplněna o písanky „Píšeme tiskacím písmem“ pro 2. ročník, které budou k dispozici za stejnou cenu jako písanky pro psací písmo pro odpovídající ročníky.

Jak je řešena výuka psacího písma?

Řada počítá do 2. ročníku s výukou čtení (nikoli psaní) běžného psacího písma.

Co znamená, že řada přináší jednotnou koncepci čtení a psaní tiskacím písmem?

Soubor výukových materiálů „Píšeme tiskacím písmem“ přináší jednotný provázaný přístup k výuce čtení a psaní s využitím jednotného grafického tvaru písmen pro čtení i pro psaní. Každá strana Živé abecedy a Slabikáře je vzájemně provázána s odpovídající stranou písanky. To umožňuje uplatnit „Metodu vzájemného posilování čtení a psaní“.

Řada přitom využívá ověřené didaktické postupy analyticko-syntetické metody pro výuku čtení, které se nově uplatňují i pro výuku psaní (řada obsahuje upravený osvědčený Slabikář a Živou abecedu „DUHOVÉ ŘADY“, doplněné o nové písanky). Výuka čtení a psaní každého písmene postupuje skutečně souběžně. Metodické poznámky pro učitele a rodiče jsou obsaženy na vnitřních stranách obálky písanek a na jednotlivých stranách Živé abecedy a Slabikáře, případně lze v téměř celém rozsahu využívat stávající metodickou příručku (kat. č. 1-96). Z hlediska práce s písankami pak platí jednoduché pravidlo – každé jednotlivé straně Živé abecedy a Slabikáře odpovídá jedna strana písanky.

Co znamená „metoda vzájemného posilování čtení a psaní“?

Tato metoda spočívá v souběžné výuce čtení a psaní vždy stejného písmene ve stejném tvaru – žák se učí pouze dva grafémy (malé a velké písmeno) k jedné hlásce. Žáci mají ke každé straně Živé abecedy a Slabikáře ihned k dispozici odpovídající stranu písanky. Je tak možné jednoduše ihned po přečtení písmene přikročit k nácviku jeho psaní. Vzájemné posilování výuky čtení a psaní působí obousměrně a je tak usnadněna jak výuka čtení, tak výuka psaní. Poté, co se žáci seznámí s písmenem při čtení, jeho podobu si praktickou zkušeností psaním lépe osvojí. Protože rozumějí tomu, co píšou, může být rozvíjeno psaní a čtení s porozuměním. Následným čtením písmene v dalších slovních spojeních dochází k fixaci podoby tvaru písmen i pro psaní. Tato metoda přináší řadu dalších výhod, jako např. možnost používat pro psaní veškerou slovní zásobu, která je užita ve slabikáři.

Umožňují materiály naplnění odpovídajících očekávaných výstupů podle RVP?

Ano, i u řady „Píšeme tiskacím písmem“ je v 1. období očekáváno plné naplnění odpovídajících očekávaných výstupů podle RVP. Souběžná výuka čtení a psaní dokonce přináší možnost snadněji dosáhnout požadovaných výstupů se všemi žáky. V případě „psaní tiskacím písmem“ se tak mimo jiné očekává, že žák bude psát správné tvary písmen a číslic (vycházející z tiskacích písmen), bude správně spojovat písmena i slabiky (v případě tiskacího písma dochází ke spojování písmen do slabik a slov pomocí psaní znaků těsně vedle sebe a naopak k oddělování slov mezi sebou pomocí větších mezer) a bude kontrolovat vlastní písemný projev.

Co je to „zjednodušené tiskací písmo určené pro psaní“?

Použité „zjednodušené tiskací písmo určené pro psaní” je vytvořeno zjednodušením klasického bezpatkového tiskacího písma, a to na základě zkušeností pedagogů. Tvarově odpovídá písmu používanému dospělými, kteří sami přestali psát běžným psacím písmem a přešli k tiskacím tvarům. Písmo je maximálně zjednodušené a ponechává prostor pro budoucí individuální rozvoj rukopisu. Jako naprostá většina tiskacích písem je i naše písmo beze sklonu. Sklon rukopisu žáků je ponechán jejich individuálnímu rozvoji. Pro nácvik psaní je použit osvědčený poměr výšky velkých a malých písmen 2 : 1, což umožňuje mimo jiné z rukopisu jasně rozpoznat rozdíl mezi velkými a malými písmeny. Varianta pro čtení při dodržení stejných tvarů má poměr upravený pro optimální zrakové vnímání tištěného písma (zvětšení malých písmen).

Prohlédněte si celou učebnici včetně doplňkového obsahu v elekronické verzi MIUč+ na ucebnice-online.cz kliknutím zde.

Náhledové stránky

Nejsou k dispozici.
Doporučené zboží
Kód: 1-51

Živá abeceda „Píšeme tiskacím písmem“

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
69 Kč
 ks
Kód: 1-46

Písanka k Živé abecedě „Píšeme tiskacím písmem“

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
43 Kč
 ks
Kód: 1-47

Písanka ke Slabikáři 1. díl „Píšeme tiskacím písmem“

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
26 Kč
 ks
Kód: 1-48

Písanka ke Slabikáři 2. díl „Píšeme tiskacím písmem“

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
26 Kč
 ks
Kód: 1-49

Písanka ke Slabikáři 3. díl „Píšeme tiskacím písmem“

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
26 Kč
 ks
Kód: 1-45

METODICKÁ PŘÍRUČKA K VÝUCE NEVÁZANÉHO PÍSMA S ŘADOU PÍŠEME TISKACÍM PÍSMEM

Skladem
Cena s DPH:
zdarma
 ks
Kód: 1-57

Začínáme s hudební výchovou (pracovní listy)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
43 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na školní rok zdarma
 ks
Kód: S-31

Stíratelná písanka - Procvičujeme psaní písmen, číslic a znaků

Skladem
Cena s DPH:
69 Kč
 ks
Kód: S-30

Stíratelná tabulka na procvičování psaní, hodin a na kreslení

Skladem
Cena s DPH:
21 Kč
 ks
Kód: 1-57-A1

MIUč+ Začínáme s HV 1 – školní multilicence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
690 Kč
 ks