< Zpět

Čítanka 2 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

Cena s DPH:
169 Kč
Cena bez DPH:
153.64 Kč
ks
Kód:2-68
Počet stran:176
Formát:A4
Vazba:V4
Stav:Skladem
Schvalovací
doložka MŠMT:
ANO

Představujeme vám novou řadu čítanek pro 1. stupeň vhodnou i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Všem žákům pomáhají zlepšovat jejich čtenářskou dovednost i obratnost ve vyjadřování a žákům se SVP usnadňují jejich inkluzi v běžné třídě.

Rozšířená verze Čítanky pro 2. ročník má mnohostranné využití a práci s ní doporučujeme:

• všem žákům 2. ročníků pro rozvíjení jejich čtenářských dovedností

• žákům se specifi ckou poruchou učení, především s obtížemi ve čtení bez výrazných kognitivních deficitů, a to pro usnadnění jejich integrace v běžné třídě

• vyučujícím 2. ročníků, kteří mají ve své třídě žáky s obtížemi ve čtení bez výrazných kognitivních deficitů

• vyučujícím jako materiál do hodin tzv. intervence, a to za účelem doučování

• rodičům a učitelům, kteří chtějí s dětmi stimulačně pracovat

Tato čítanka je rozšířena o béžové pruhy po stranách a v dolní části stránek, kde jsou zařazeny úkoly, které se zaměřují zejména na:

• rozvoj čtenářských dovedností

• zlepšení verbálního projevu a obratnosti ve vyjadřování

• zpevnění percepce sluchové (zpevnění analýzy a syntézy; rytmizace)

• zpevnění percepce zrakové, procvičování očních pohybů a procvičování zrakového rozpětí

• jistotu v pravolevé orientaci a v prostorové orientaci

• rozšíření znalostí

• posílení logického myšlení a paměti

Modrou barvou jsou po stranách uvedeny výpisky z obsahů, fialovou barvou pak otázky, jejichž zodpovězení nahrazuje výpisky z obsahů.

Zelenou barvou jsou psány doplňující a vysvětlující informace (včetně případné zvláštní výslovnosti) a označena slova v textu, kterých se týkají.

Červenou barvou jsou v textu označena slova, u nichž je po straně kurzívou uvedena správná výslovnost.

Černou barvou jsou doplněny další úkoly a otázky k ukázkám.

V některých textech naznačují správné slabikování slov tučně zvýrazněné slabiky.

K Čítance pro 2. ročník vhodné i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bude vydán Metodický průvodce, který bude obsahovat metodická doporučení pro práci s učebnicí, výčet forem a metod výuky atd. v aplikaci na konkrétní texty čítanky.

Náhledové stránky

Doporučené zboží

Obal A4 na výšku, PP 110

Cena s DPH:
9 Kč
Cena bez DPH:
7.44 Kč
 ks

MIUč+ Čítanka 2 - časově neomezená šk. multilicence NOVINKA

Cena s DPH:
4490 Kč
Cena bez DPH:
4081.86 Kč
 ks

MIUč+ Čítanka 2 - šk. multilicence na 1 šk. rok NOVINKA

Cena s DPH:
990 Kč
Cena bez DPH:
900.01 Kč
 ks

MIUč+ Čítanka 2 - žák. licence na 1 šk. rok NOVINKA

Cena s DPH:
59 Kč
Cena bez DPH:
53.64 Kč
 ks

MIUč+ Jsem čtenář 1 - časově neomezená školní multilicence

Cena s DPH:
2990 Kč
Cena bez DPH:
2718.21 Kč
 ks

MIUč+ Jsem čtenář 1 - školní multilicence na 1 školní rok

Cena s DPH:
590 Kč
Cena bez DPH:
536.37 Kč
 ks

MIUč+ Jsem čtenář 1 - žákovská licence na 1 školní rok

Cena s DPH:
49 Kč
Cena bez DPH:
44.55 Kč
 ks

MIUč+ Jsem čtenář 1 - školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Cena s DPH:
350 Kč
Cena bez DPH:
318.19 Kč
 ks