< Zpět

Čítanka 2 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

Cena s DPH:
179 Kč
Cena bez DPH:
179.00 Kč
ks
Kód:2-68
Počet stran:176
Formát:A4
Vazba:V4
Stav:Skladem
Schvalovací
doložka MŠMT:
ANO

Představujeme vám novou řadu čítanek pro 1. stupeň vhodnou i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Všem žákům pomáhají zlepšovat jejich čtenářskou dovednost i obratnost ve vyjadřování a žákům se SVP usnadňují jejich inkluzi v běžné třídě.

Rozšířená verze Čítanky pro 2. ročník má mnohostranné využití a práci s ní doporučujeme:

• všem žákům 2. ročníků pro rozvíjení jejich čtenářských dovedností

• žákům se specifi ckou poruchou učení, především s obtížemi ve čtení bez výrazných kognitivních deficitů, a to pro usnadnění jejich integrace v běžné třídě

• vyučujícím 2. ročníků, kteří mají ve své třídě žáky s obtížemi ve čtení bez výrazných kognitivních deficitů

• vyučujícím jako materiál do hodin tzv. intervence, a to za účelem doučování

• rodičům a učitelům, kteří chtějí s dětmi stimulačně pracovat

Tato čítanka je rozšířena o béžové pruhy po stranách a v dolní části stránek, kde jsou zařazeny úkoly, které se zaměřují zejména na:

• rozvoj čtenářských dovedností

• zlepšení verbálního projevu a obratnosti ve vyjadřování

• zpevnění percepce sluchové (zpevnění analýzy a syntézy; rytmizace)

• zpevnění percepce zrakové, procvičování očních pohybů a procvičování zrakového rozpětí

• jistotu v pravolevé orientaci a v prostorové orientaci

• rozšíření znalostí

• posílení logického myšlení a paměti

Modrou barvou jsou po stranách uvedeny výpisky z obsahů, fialovou barvou pak otázky, jejichž zodpovězení nahrazuje výpisky z obsahů.

Zelenou barvou jsou psány doplňující a vysvětlující informace (včetně případné zvláštní výslovnosti) a označena slova v textu, kterých se týkají.

Červenou barvou jsou v textu označena slova, u nichž je po straně kurzívou uvedena správná výslovnost.

Černou barvou jsou doplněny další úkoly a otázky k ukázkám.

V některých textech naznačují správné slabikování slov tučně zvýrazněné slabiky.

K Čítance pro 2. ročník vhodné i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bude vydán Metodický průvodce, který bude obsahovat metodická doporučení pro práci s učebnicí, výčet forem a metod výuky atd. v aplikaci na konkrétní texty čítanky.

Náhledové stránky

Doporučené zboží
Kód: 2-75-A1

MIUč+ Já a můj svět 2 – prvouka – školní multilicence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1990 Kč
 ks
Kód: 2-51

Putování se sluníčkem

Skladem
Cena s DPH:
37 Kč
 ks
Kód: 2-30

Prvouka 2 (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 2-31

Metodika Prvouka 2 (původní řada)

Skladem
Cena s DPH:
68 Kč
 ks
Kód: 2-32

Prvouka 2 (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
64 Kč
 ks
Kód: 2-56

Hudební výchova 2

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 2-57

Metodický průvodce k učebnici

Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
 ks
Kód: 2-75

Já a můj svět 2 - prvouka (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 2-59

CD k učebnici Hudební výchova 2

Skladem
Cena s DPH:
219 Kč
 ks
Kód: 2-16

Sada kartiček M5 - odčítání do 20 s přechodem přes 10

Skladem - doprodej
Cena s DPH:
19 Kč
 ks