< Zpět

Vlastivěda 5 - Významné události nových českých dějin (učebnice)

Cena s DPH:
95 Kč
Cena bez DPH:
86.36 Kč
ks
Kód:5-45
Počet stran:56
Formát:A4
Vazba:V1
Stav:Skladem
Schvalovací
doložka MŠMT:
ANO

V učebnici jsou zařazeny v 15 kapitolách stěžejní události českých dějin od třicetileté války až po současnost. Důraz je zde kladen na přiblížení každodenního života lidí v minulosti, proměny jejich práce, bydlení a živobytí. Do učebnice jsou zařazeny úkoly vztahující se k učivu probíranému v jiných předmětech a úkoly pro opakování ve skupinách. K získání celkového časového přehledu je přiložena přehledná časová tabulka.

Náhledové stránky