< Zpět

Přírodověda 5 (učebnice) porozumění v souvislostech

Cena s DPH:
99 Kč
Cena bez DPH:
90.00 Kč
ks
Kód:5-90
Počet stran:88
Formát:A4
Vazba:V1
Stav:Skladem
Schvalovací
doložka MŠMT:
ANO

Učebnice je členěna do několika větších celků.

Úvodní kapitola Žijeme na Zemi rozšiřuje poznatky z předchozích ročníků o podmínkách života na Zemi. Stručně pojednává o gravitaci – o jednom z přírodních zákonů, které na Zemi i v celém vesmíru působí. Větší pozornost věnuje podmínkám života na Zemi, které nám skýtá neživá příroda. Objasňuje i jevy, které z nich vyplývají, jako je střídání dne a noci a ročních období. Přibližuje různé podnebné podmínky, ochrannou funkci atmosféry nebo koloběh vody v přírodě. Představuje i význam půdy, nerostů a hornin, přičemž důraz klade i na praktickou využitelnost nerostných surovin pro člověka.

Kapitola Žijeme ve vesmíru nabízí základní poznatky o nejbližším vesmírném tělese – Měsíci, o naší sluneční soustavě, hvězdách, galaxiích i o vzniku vesmíru. Zabývá se i pozorováním a zkoumáním vesmíru jak ze Země, tak z vesmíru samotného.

Kapitola Člověk je věnována stavbě lidského těla a jeho fungování. Pomocí názorných obrázků přibližuje žákům jednotlivé tělní soustavy. Zároveň se je snaží naučit, jak mají pečovat o své zdraví. Velká pozornost je věnována první pomoci. 

Kapitola Člověk ve společnosti se zabývá tématy z našeho běžného života, ale zároveň nabádá k ochraně před různými riziky. Obsahuje např. tato témata: rodina, partnerství, mezilidské vztahy, komunikace, rasismus, globální problémy, nebezpečí závislostí, nebezpečí šikany a kyberšikany, osobní bezpečí, sexuální násilí a týrání, přivolání pomoci v případě ohrožení.

Krátká kapitola Mimořádné události se věnuje těmto tématům: požár v domácnosti, varování v případě nebezpečí a evakuace.

Každá kapitola obsahuje úvodní motivační text, který společně s kontrolními otázkami vede žáky ke čtení s porozuměním.

Důležité učivo je vždy na světlemodrém pozadí – buď jako samostatný text, nebo jako text pod fotografiemi. Zajímavosti jsou označeny speciálním symbolem – informace zde uvedené slouží k oživení výuky, jejich znalost po žácích nevyžadujeme.

Učivo je dále doplněno otázkami, úkoly a pokusy, které motivují i k práci ve skupinách. Text zahrnuje také úkoly s přesahem do jiných předmětů (český jazyk, tělesná výchova apod.) a průřezová témata. Na konci každé kapitoly je shrnutí a opakovací otázky. V učebnici rovněž najdete pět tematických opakování (vždy na konci kapitoly) a závěrečné opakování.

Pod čarou jsou uvedena anglická slovíčka, která souvisí s probíraným učivem.

Náhledové stránky


Doporučené zboží

Obal A4 na výšku, PP 110

Cena s DPH:
9 Kč
Cena bez DPH:
7.44 Kč
 ks

Přírodověda 5 (barevný prac. sešit) - porozumění v souvislostech

Cena s DPH:
57 Kč
Cena bez DPH:
51.82 Kč
 ks

MIUč+ Přírodověda 5 - porozumění v souvislostech - časově neomezená šk. multilicence

Cena s DPH:
8990 Kč
Cena bez DPH:
8172.81 Kč
 ks

MIUč+ Přírodověda 5 - porozumění v souvislostech - školní multilicence na 1 školní rok

Cena s DPH:
1490 Kč
Cena bez DPH:
1354.56 Kč
 ks

MIUč+ Přírodověda 5 - porozumění v souvislostech - žák. licence na 1 šk. rok

Cena s DPH:
99 Kč
Cena bez DPH:
90.00 Kč
 ks