< Zpět

Čítanka 3 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

Cena s DPH:
169 Kč
Cena bez DPH:
153.64 Kč
ks
Kód:3-68
Počet stran:184
Formát:A4
Vazba:V4
Stav:Skladem
Schvalovací
doložka MŠMT:
ANO

Představujeme vám novou řadu čítanek pro 1. stupeň vhodnou i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

K novým čítankám (formátu B5) se postupně vydávají jejich rozšířené verze – čítanky vhodné i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (formátu A4).

Všem žákům pomáhají zlepšovat jejich čtenářskou dovednost i obratnost ve vyjadřování a žákům se SVP usnadňují jejich inkluzi v běžné třídě.

Rozšířené verze čítanek mají mnohostranné využití a práci s nimi doporučujeme:

• všem žákům pro rozvíjení jejich čtenářských dovedností

• žákům se SVP pro usnadnění jejich inkluze v běžné třídě

• vyučujícím, kteří mají ve své třídě žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

• školním speciálním pedagogům, kteří pro reedukaci poruch využívají disponibilní hodiny, kroužky nebo individuální péči

• rodičům a učitelům, kteří chtějí s dětmi stimulačně pracovat

 

V podbarvených pruzích po stranách a v dolní části stránek rozšířených verzí čítanek najdete úkoly, které je možné využívat pro nápravu některých individuálních specifických obtíží. Zaměřují se zejména na:

• rozvoj čtenářských dovedností

• zlepšení verbálního projevu a obratnosti ve vyjadřování

• zpevnění percepce sluchové (zpevnění analýzy a syntézy; rytmizace)

• zpevnění percepce zrakové a procvičování očních pohybů

• jistotu v pravolevé orientaci a v prostorové orientaci

• rozšíření znalostí

• posílení logického myšlení a paměti

Modrou barvou jsou po stranách uvedeny výpisky z obsahů, fialovou barvou pak otázky, jejichž zodpovězení nahrazuje výpisky z obsahů.

Zelenou barvou jsou psány doplňující a vysvětlující informace (včetně případné zvláštní výslovnosti) a označena slova v textu, kterých se týkají.

Červenou barvou jsou v textu označena slova, u nichž je po straně kurzívou uvedena správná výslovnost.

Černou barvou jsou doplněny další úkoly a otázky k ukázkám.

V některých textech naznačují správné slabikování slov tučně zvýrazněné slabiky.

Doporučujeme MIUč+ Čítanka 3. Tato MIUč+ obsahuje řadu interaktivních cvičení zaměřených především na rozvoj čtení s porozuměním. Na žáky čeká Pohádková zahrada, kam jim pohádkové bytosti ukryly nápovědy k otázkám.

Náhledové stránky

Doporučené zboží

Obal A4 na výšku, PP 110

Cena s DPH:
9 Kč
Cena bez DPH:
7.44 Kč
 ks

MIUč+ Čítanka 3 - časově neomezená šk. multilicence

Cena s DPH:
4490 Kč
Cena bez DPH:
4081.86 Kč
 ks

MIUč+ Čítanka 3 - šk. multilicence na 1 šk. rok

Cena s DPH:
990 Kč
Cena bez DPH:
900.01 Kč
 ks

MIUč+ Čítanka 3 - žák. licence na 1 šk. rok

Cena s DPH:
59 Kč
Cena bez DPH:
53.64 Kč
 ks