< Zpět

Akreditovaný webinář 13., 14., 20. a 21. června 2023: AMOS – vzdělávací materiály pro 1. ročník

Cena s DPH:
1990 Kč
Cena bez DPH:
1644.54 Kč
ks
Kód:W-AM4
Počet stran:0
Formát:
Vazba:
Stav:Obsazeno

Akreditovaný webinář v rozsahu 8 vyučovacích hodin se koná online prostřednictvím Microsoft Teams a je rozdělen do 4 dnů po 2 vyučovacích hodinách (13., 14., 20. a 21. června 2023, vždy od 14:00 hodin).

Maximální počet účastníků: 25

Lektor: Mgr. Miloš Novotný

Číslo akreditace: MSMT- 13017/2022-2-554

Po objednání obdržíte e-mailem zálohovou fakturu.

Po její úhradě pak fakturu s vyúčtováním.

Na Váš e-mail obdržíte nejpozději do 9 hodin v den konání semináře odkaz pro přístup.

Po skončení semináře budete moci ještě po dobu 14 následujících dnů znovu zhlédnout jeho záznam. Pro získání osvědčení o absolvování je standardně nutné zúčastnit se online semináře všechny 4 dny v uvedený čas.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy na e-mailu [email protected].

Více informací o webináři včetně zkušeností absolventů na www.nns.cz/amos.


 

Stručný obsah:

  • seznámení s metodou tří startů (analyticko-syntetická metoda využívající prvky genetické metody)
  • úvodní představení uceleného souboru vzdělávacích materiálů AMOS (Čteme a píšeme s Agátou, Matýskova matematika, Oskarova prvouka)
  • inspirace pro budování základů čtenářské gramotnosti se souborem vzdělávacích materiálů Čteme a píšeme s Agátou
  • seznámení se vzdělávacími materiály Matýskova matematika pro 1. až 5. ročník (včetně námětů pro využití výukových videí a dalších pomůcek)
  • představení vzdělávacích materiálů Oskarova prvouka
  • náměty a navazující materiály pro 2. a 3. ročník směřující ke čtení s porozuměním
  • diskuze a zodpovídání dotazů účastníků

 

Nový webinář úspěšně navázal na jeho původní verzi, kterou v minulých letech absolvovalo celkem 4 859 vyučujících, a setkal se opět s pozitivními ohlasy:

Velmi oceňuji podrobné seznámení s obsahem a formou cvičení v materiálech. Jsem ráda za mnoho tipů, jak jednotlivá cvičení rozšířit pro "rychlejší" žáky. Oceňuji upozornění na různá úskalí ve výuce a návrhy, jak jim předcházet. Líbí se mi na materiálech jejich provázanost a jednotnost stylu.

Mgr. Soňa Šimanová (1. 6. 2023)

Za mě je to geniální dílo, které nabízí žákům vždy několik možností, jak danou látku pochopit. S úlohami se dá pracovat diferenciovaně dle aktuální úrovně žáka. Materiály pracují s dosavadními znalostmi dítěte, které se tím pádem musí cítit úspěšně. Děkuji za tento seminář.

Mgr. Veronika Vráblíková (31. 5. 2023)

Krásně, srozumitelně vysvětleno, vše mi dávalo logiku, jednotlivé kroky na sebe navazují, úkoly, cvičení a aktivity se vzájemně doplňují. Použití materiálů vede k možnosti diferencovat výuku.

Mgr. Rita Náplavová (31. 5. 2023)

Vyhovovalo mi pojetí webináře, v němž byli budoucí uživatelé řady učebnic pro 1. ročník podrobně a konkrétně seznámeni s jednotlivými učebnicemi ČJ, M a PRV. Líbí se systematičnost, praktičnost, přehlednost i grafická stránka učebnic.

Mgr. Ilona Futerová (31. 5. 2023) 

Náhledové stránky

Nejsou k dispozici.