< Zpět

Zeměpis 8, 1. díl - Evropa

Cena s DPH:
89 Kč
Cena bez DPH:
80.91 Kč
ks
Kód:8-75
Počet stran:96
Formát:A4
Vazba:V1
Stav:Skladem
Schvalovací
doložka MŠMT:
ANO

 

 

Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic zeměpisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV.  Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, grafy, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové úkoly, pojmy v angličtině a němčině, opakovací a tvořivé úkoly, zajímavosti, práci s internetem, práce s mapou a glóbusem. Připravili jsme pro vás pomůcky (sady obrysových map). Tyto učebnice jsou zpracovány také interaktivní formou

 

Učebnice Putování po světadílech (Evropa) seznamuje žáky s Evropou (s její přírodou, hospodářstvím, obyvatelstvem a Evropskou unií).  Následně jsou probrány jednotlivé oblasti celé Evropy s jednotlivými státy. Učebnice je uspořádána tak, aby žáci využili poznatky z jiných předmětů, zejména z učiva zeměpisu nižších ročníků, dějepisu a výchovy k občanství. Obsahuje také návrhy zeměpisných projektů.

Náhledové stránky


Doporučené zboží
Kód: S-A4-V

Obal A4 na výšku, PP 110

Skladem
Běžná cena s DPH:
10 Kč
 ks
Kód: 8-75-1

MIUč+ Zeměpis 8, 1. díl - Evropa - časově neomezená šk. multilicence

Skladem
Běžná cena s DPH:
4990 Kč
 ks
Kód: 8-75-3

MIUč+ Zeměpis 8, 1. díl - Evropa - šk. multilicence na 1 šk. rok

Skladem
Běžná cena s DPH:
990 Kč
 ks
Kód: 8-75-4

MIUč+ Zeměpis 8, 1. díl - Evropa - žák. licence na 1 šk. rok

Skladem
Běžná cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: 8-76

Zeměpis 8, 2. díl - Česká republika

Doložka MŠMT
Skladem
Běžná cena s DPH:
89 Kč
 ks