< Zpět

Čítanka 2

Cena s DPH:
129 Kč
Cena bez DPH:
117.27 Kč
ks
Kód:2-71
Počet stran:168
Formát:B5
Vazba:V8 (pevná)
Stav:Skladem
Schvalovací
doložka MŠMT:
ANO

Čítance byla prodloužena schvalovací doložka do roku 2020.

Čítanka 2 je členěna tematicky tak, jak žák prochází školním rokem od podzimu k létu. Články jsou vybrány se zřetelem na osobní prožitky žáků, na pozitivní ladění textů, na schopnost chápání smyslu čtených textů, na rozvoj jejich fantazie. Vzhledem ke čtenářským schopnostem žáků na počátku 2. ročníku jsou na začátek čítanky zařazeny krátké texty, básničky a říkadla. Mají motivační charakter, vzbuzují chuť a zájem o čtení. Neodradí ty, kteří nepatří ke zdatným čtenářům. Později jsou texty náročnější, ale vždy je dodržováno, aby delší text byl členěn na kratší úseky. Nezapomíná se na motivaci ke čtení, nácvik obtížnějších slov a čtivost textů. Je pamatováno na to, že dětem tohoto věku vyhovují krátké útvary spojené s rytmem a rýmem a s vhodnou ilustrací (pohádky, příběhy z dětského světa a ze světa zvířat). Nechybějí otázky a úkoly k textům: motivační a podnětné otázky před články, otázky za články. Jde o tvořivé činnostní učení s možností využití prvků kritického myšlení. Mezipředmětově je čítanka propojena s prvoukou.

Náhledové stránky

Doporučené zboží

Obal B5, PP 110

Cena s DPH:
9 Kč
Cena bez DPH:
7.44 Kč
 ks

Putování se sluníčkem

Cena s DPH:
33 Kč
Cena bez DPH:
30.00 Kč
 ks

Český jazyk 2 NOVĚ, 2. díl (pracovní sešit)

Cena s DPH:
54 Kč
Cena bez DPH:
49.09 Kč
 ks