^ Zpět na seznam

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., slaví 25 let a věnuje školám tištěné učebnice za 2,5 milionu Kč

Aktualita: Akci navyšujeme na 5 milionů Kč a prodlužujeme do 30. 6. 2023.

Při příležitosti 25. výročí od vzniku našeho nakladatelství věnujeme školám tištěné učebnice v celkové hodnotě až 2,5 milionu 5 milionů Kč v rámci následující akce:

Pokud základní škola nebo víceleté gymnázium se sídlem v České republice v období od 10. 10. 2022 do 31. 1. 2023  30. 6. 2023 zakoupí na webu nns.cz nebo u partnerů akcí školní, učitelské nebo žákovské licence interaktivních učebnic MIUč+ za cenu alespoň 10.000 Kč s DPH, může si po jejich úhradě a aktivaci vybrat tištěné učebnice z naší speciální nabídky v hodnotě 50 % uhrazené částky a za tyto tištěné učebnice zaplatí celkem pouze 1 Kč.

Aby akce, pro kterou jsme vyčlenili tištěné učebnice v hodnotě 2,5 milionu Kč, mohlo využít více škol, je maximální hodnota tištěných učebnic na jednu školu omezena částkou 50.000 Kč.

Výběr tištěných učebnic zdarma bude školám umožněn po předchozí úhradě a aktivaci zakoupených licencí prostřednictvím této webové stránky od 7. 11. 2022 do 15. 2. 2023 15. 7. 2023. Školám budeme zasílat speciální odkaz pro výběr titulů na e-mail.

Interaktivní učebnice MIUč+ představují pokročilou digitální učební pomůcku, konkrétně výukový (edukační) software, a mohou být proto financovány z Národního fondu obnovy za podmínek uvedených na www.edu.cz.

Vybírat můžete z kompletního sortimentu MIUč+:

Připomínáme, že kteroukoli MIUč+ si můžete zdarma vyzkoušet na 30 dnů na www.ucebnice-online.cz.

Připomínáme, že zařazením žáků do tříd a skupin v systému MIUč+ získávají žáci i ve školním roce 2023/2024 zdarma přístup ke všem licencím MIUč+, které má škola pro daný ročník. Videonávody naleznete zde.

Vyhrazujeme si právo kdykoli v průběhu akce zveřejněním informací na https://www.nns.cz/blog/akce/25-let/ její podmínky upřesnit, popřípadě akci předčasně ukončit.

S dotazy nás můžete kontaktovat na [email protected].

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci v nadcházejících letech.

Otázky a odpovědi k akci:

Které tištěné učebnice z vaší nabídky si bude možné vybrat?

Do speciální nabídky jsou zahrnuty naše učebnice pro 2. až 9. ročník z předmětů český jazyk a literatura, prvouka, přírodověda a vlastivěda, dějepis, výchova k občanství, chemie, přírodopis, zeměpis, anglický jazyk, hudební výchova a dále pro 3. až 9. ročník z matematiky. Přehled učebnic a jejich platných cen najdete zde. Konkrétní učebnice budou vyřazeny z akce pouze v případě, že dojde k vyčerpání jejich skladových zásob.

Jak tištěné učebnice obdržíme?

Učebnice zašleme poštovní zásilkou na adresu školy v České republice, pro kterou byly MIUč+ zakoupeny. A to poštovní zásilkou přímo z našeho nakladatelství, ať už MIUč+ objednáte u nás na webu nns.cz nebo partnerů akcí.

Co když škola zakoupí MIUč+ za méně než 10.000 Kč?

I v tomto případě škole všechny zakoupené licence na 1 školní rok s platností do 30. 9. 2023 zdarma prodloužíme až do 30.9.2024.

Pro získání tištěných učebnic by však škola musela dokoupit další licence MIUč+ tak, aby celková částka za zakoupené MIUč+ v průběhu akce překročila 10.000 Kč.

Co když škola zakoupí MIUč+ za více než 100.000 Kč?

Za splnění podmínek akce si bude moci vybrat tištěné učebnice v hodnotě maximálně 50.000 Kč.

Co když dojde k vyčerpání částky 2,5 milionu Kč dříve, než se stihneme o učebnice zdarma přihlásit?

Škola se bude moci o tištěné učebnice přihlásit kdykoli do 15. 7. 2023, pokud MIUč+ v rámci akce zakoupila nejpozději v den, kdy o předpokládaném vyčerpání částky na tomto webu budeme poprvé informovat.

Jakou formou tištěné učebnice škola získá do účetnictví?

Veškeré tištěné učebnice v rámci akce škole prodáme za celkovou cenu 1 Kč.

Důležité odkazy:

Seznam partnerů akcí

Kompletní sortiment MIUč+

Přehled speciální nabídky tištěných učebnic a jejich platných cen

Nechat vzkaz