^ Zpět na seznam

Ukázky videí z našich MIUč

Oddíl – Interaktivní učebnice

Prohlédněte si zkrácené ukázky videí z našich multimediálních interaktivních učebnic. Videa v našich MIUč jsou ideálním prostředkem pro obohacení vyučování. Vám, učitelům, usnadní výklad a dětem svou názorností zapamatování probírané látky. Videa připravujeme v optimálním rozsahu jak pro udržení pozornosti, tak pro časové možnosti výuky (délka obvykle 3–10 minut).

V našich MIUč naleznete videa, která základní látku obsaženou v tištěných učebnicích audiovizuálně zpracovávají, a tak přináší do interaktivní výuky další rozměr, a také videa látku rozšiřují, přinášejí zcela nové, zajímavé a přínosné informace. Děti se tak mají možnost seznámit například s probíraným živočichem nebo rostlinou jako živým tvorem skutečně “z první ruky”, mnohdy tak jak by ani v přírodě nemohly (např. někteří živočichové jsou příliš plaší, jiní zase drobní). Výsledky vyučování jsou pak nesrovnatelně lepší v porovnáním s pouhým jejich popisem pomocí textu popřípadě jednoho obrázku.

Kombinace všech prvků našich MIUč (videa, audia, fotografie, zajímavosti, interaktivní cvičení, webové odkazy…) je přizpůsobena probírané látce. Proto například volíme pro výuku dějepisu více obrázků a textových informací,  pro výuku zeměpisu více názorných animací a pro výuku přírodopisu nejvíce videí.

Snažíme se, aby Vám pravá interaktivní výuka obohacená všemi těmito prvky našich MIUč pomohla dosáhnout toho, že učení bude žáky bavit, a tak získají znalosti skutečně na celý život.

S interaktivními učebnicemi z Nové školy totiž učení nenudí!

Nezapomeňte, že veškeré naše MIUč Vám poskytujeme se všemi těmito materiály za jednu cenu a tak už nemusíte nic dokupovat! Všechny MIUč si také můžete nainstalovat na libovolný počet počítačů na Vaší škole!

Zde si můžete prohlédnout ukázky videí z některých našich MIUč (ukázky budou dále doplňovány):

MIUč – Já a můj svět 1 (prvouka pro 1. ročník)

MIUč – Já a můj svět 2 (prvouka pro 2. ročník)

MIUč – Já a můj svět 3 (prvouka pro 3. ročník)

MIUč – Dějepis 6 (Pravěk a starověk)

MIUč – Dějepis 8 (Novověk)

MIUč – Přírodopis 6, 1. díl (Obecný úvod)

MIUč – Přírodopis 6, 2. díl (Bezobratlí živočichové)

MIUč – Přírodopis 7, 1. díl (Strunatci)

Nechat vzkaz