^ Zpět na seznam

NOVINKA MIUč+ Výchova k občanství 9

Nová multimediální interaktivní učebnice Výchova k občanství 9 přináší ucelený pohled na aktuální společenskovědní témata. Pokrývá témata: finanční gramotnost, ekonomika, mezinárodní spolupráce, globalizace, náboženství, volba střední školy a povolání. V učebnici je řada praktických ukázek, které žáci mohou využít v reálném životě.

MIUč+ Výchova k občanství 9 obsahuje interaktivní verzi tištěné učebnice a řadu multimédií:

Ve více než 130 interaktivních cvičení si žáci procvičí probíranou látku. Cvičení jsou různorodá (např. přiřazování, doplňování, správná a chybná tvrzení, práce s mapou, tvoření rozpočtu, počítání úroků, vyhledávání aktuálních dat v literatuře nebo na internetu). Průběžně jsou zařazovány opakovací kvízy (jedna správná varianta i více správných variant). V ekonomické kapitole si žáci vyzkouší práci se statistickými údaji. Jedná se především o interpretaci dat tabulek a grafů (sloupcový, spojnicový i výsečový). Součástí většiny interaktivních cvičení je řešení.

Tři videa obsahují i kontrolní otázky.

Tři animace názorně vysvětlují probíranou látku z učebnice.

Mezipředmětové vztahy – po kliknutí na ikonku se zobrazí konkrétní úryvek z jiné učebnice z DUHOVÉ ŘADY. Jedná se především o dějepis a zeměpis

Zajímavosti obsahují aktuality a zajímavé rozšíření učiva. Ve finanční a ekonomické kapitole jsou zařazeny speciální zajímavosti pro ekonomy.

Audionahrávky textu učebnice si můžete s žáky poslechnout kliknutím na reproduktor.

Vybraná anglická klíčová slova jsou namluvena rodilým mluvčím.

Správná řešení opakovacích úkolů si můžete snadno zkontrolovat kliknutím na klíč. Nechybí řešení matematických příkladů u finanční gramotnosti.

Fotoalba obsahují další fotografie k probíraným tématům.

Webové adresy odkazují na další informace (např. statistiky a zákony) a videa.

MIUč+ lze využít na všech běžně dostupných interaktivních tabulích různých výrobců, ale je možné s nimi pracovat i bez interaktivní tabule – jen s pomocí počítače nebo počítače a projektoru.

Nechat vzkaz