^ Zpět na seznam

Nová dvoubarevná Písanka pro 2. ročník

První díl této nové dvoubarevné písanky obsahuje postupné zopakování všech psacích tvarů písmen a číslic. Všechna malá písmena jsou doplněna krátkým textem o některém zvířeti začínajícím na dané písmeno. Žáci se tak seznámí s řadou zvířat, která žijí nejen u nás.

Druhý díl této nové dvoubarevné písanky obsahuje psaní slov, vět a nacvičuje přepis krátkých textů. Jednotlivé úkoly procvičují pozornost žáků při psaní, rozvíjejí jejich uvažování.

Písankami prolínají různé úkoly, které podporují čtení s porozuměním a napomáhají rozvoji myšlení žáků. Každá strana je doplněna hádankou. Je v nich také zařazena jednoduchá forma sebehodnocení. Žáci zde mají také prostor pro práci s chybou. Písanky jsou mezipředmětově propojeny s prvoukou a učivem českého jazyka.

Formát: A5

Počet stran: 40 (každý díl)

Aktuální nabídku písanek najdete v e-shopu.

Písankový sešit s pomocnými linkami 512+

Cena s DPH:
11 Kč
 ks

Písanka 2, 1. díl dvoubarevná

Cena s DPH:
21 Kč
 ks

Písanka 2, 2. díl dvoubarevná

Cena s DPH:
21 Kč
 ks

Český jazyk 2, 1. díl (pracovní sešit) - původní řada

Cena s DPH:
54 Kč
 ks

Český jazyk 2, 2. díl (pracovní sešit) - původní řada

Cena s DPH:
54 Kč
 ks

Nechat vzkaz