^ Zpět na seznam

Pracovní sešit AJ pro 2. ročník má udělenu schvalovací doložku MŠMT

Učebnice anglického jazyka pro 2. ročník jsou doplněny jedním dvoubarevným pracovním sešitem, ve kterém si zvířátka připravila pro žáky zábavné a praktické úkoly k nácviku psané podoby slov. Při hrách se zvířátky si žáci procvičí také čtení slov. Úkoly vycházejí z pohybových, hudebních a výtvarných dovedností žáků. Tímto přitažlivým způsobem si žáci osvojují v příjemné atmosféře své počáteční znalosti cizího jazyka.

Učebnici tvoří dva díly po pěti lekcích rozvržených podle měsíců:

  • – Učebnice LISTEN AND PLAY with animals!, 1. díl (od září do ledna)
  • (formát: A4, počet stran: 56, schvalovací doložka MŠMT)
  • – Učebnice LISTEN AND PLAY with animals!, 2. díl (od února do června)
  • (formát: A4, počet stran: 56, schvalovací doložka MŠMT)

Učebnice obsahují mnoho zajímavých prvků: čtenářské rozcvičky, zábavná cvičení výslovnostipraktické opakovací stránky učivaprojektová cvičení určená k cyklickému opakování učiva a podobně, celobarevné strany s velmi poutavými obrázky zpříjemní atmosféru výuky.

Dvoudílná učebnice Listen and play with animals! žáky provede pohádkovým světem zvířátek. Žáci si zahrají pohádky a naučí se tak zábavnou formou konverzovat. Před divadelní oponou si zazpívají písničky a zarecitují básničky, které cíleně obsahují nové mluvnické jevy. Pohádkový vláček jim pomůže osvojit si správnou výslovnost nových slov. Po počátečním setkání se zvířátky při představování v úvodu učebnice, žáci začnou rozvíjet své komunikační dovednosti reakcemi na otázky zvířátek. Ty jsou koncipovány tak, aby jednotlivé odpovědi přecházely od osvojování si jednoduchých gramatických jevů k náročnějším.

Čtenářské rozcvičky se zvířátky připomenou žákům slovní zásobu z 1. ročníku a nově probranou slovní zásobu každé lekce a umožní prohloubení jejich čtenářské dovednosti v cizím jazyce. Jsou vytvořeny z jednoduchých doplňovacích cvičení, které postupně pomáhají žákům zapamatovat si podobu každého slova. Důraz klademe opět na pravidelné opakování učiva na konci každé lekce. Žáci začínají číst krátká pohádková vyprávění s obrázky.

Na konci každé lekce v rámci projektů žáci navštíví své kamarády z Anglie a seznamují se s jejich životem zde. V příloze učebnice najdete praktický domeček s okénky, který žákům usnadní osvojení si slovní zásoby na každé straně shrnutí poznatků lekce. V příloze žáci naleznou přehledně zpracovaný tematický slovník.

Komentáře jsou zakázány.