Výuková videa zdarma s výkladem učitele z praxe

redaktor, 28. 2. 2021

Matýskova matematika 1. až 5. ročník

Živá abeceda
Slabikář, 1. i 2. díl
Písanka, 1. i 2. díl

MIUč+ Zápis je tu zdarma do 30. 4. 2021 včetně neomezeného tisku

safeadmin, 27. 2. 2021

Vy i Vaši žáci můžete MIUč+ Zápis je tu ZDARMA využívat do konce dubna 2021 a můžete z ní také neomezeně tisknout dvoustrany a cvičení.

NOVINKA Procvičovací pracovní sešit Český jazyk 9, 2. díl

redaktor, 2. 2. 2021

Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 9. ročník v souladu s RVP ZV
Pracovní sešit obsahuje:
– pravopisná cvičení a doplňovačky
– diktáty
– přehled učiva
– závěrečné opakování
– řešení ke cvičením

MIUč+ Vyjmenovaná slova

redaktor, 27. 1. 2021

Vážení vyučující,

ve spolupráci s pilotními školami jsme v uplynulých měsících tvořili a ověřovali novou MIUč+ zaměřenou na základní tvary vyjmenovaných slov, kterou bychom Vám chtěli poskytnout zdarma jako pololetní dárek.

MIUč+ Vyjmenovaná slova jsme pro Vás zpřístupnili ZDARMA až do 30. 9. 2021. Žáci si v ní díky ověřeným typům cvičení (např. skládání nebo ubíhající texty z Čteme a píšeme s Agátou) důkladně procvičí řadu, význam, použití či základní odůvodnění vyjmenovaných slov. Procvičovat mohou doma i ve škole, při prezenční i distanční výuce.

NOVINKA barevný pracovní sešit Český jazyk 2, 2. díl, je součástí MIUč+ Český jazyk 2

redaktor, 19. 1. 2021

Interaktivní verzi pracovního sešitu spustíte v MIUč+ Český jazyk 2 na www.ucebnice-online.cz (MIUč+ bez instalace), nebo v aplikaci MC (instalovaná MIUč+).

Barevný pracovní sešit byl PILOTNĚ ověřen. Navazuje na učební materiály pro 1. ročník (DUHOVÁ ŘADA; Píšeme tiskacím písmem; Čteme a píšeme s Agátou) a doplňuje se s pracovní učebnicí Jsem čtenář 1.

Obsahuje úkoly rozvíjející čtenářskou gramotnost a porozumění textu, různorodá cvičení systematicky směřující k osvojení učiva i souvisejících dovedností a přináší pozvolný nárůst obtížnosti (zpočátku méně psaní, úlohy nejprve jednodušší svým obsahem i formulací zadání) a tzv. balanční pásek sloužící k formativnímu sebehodnocení.

Nové funkce MIUč+ žákovských skupin a tříd

redaktor, 18. 1. 2021

Jak jsme slíbili, připravili jsme pro Vás nové funkce MIUč+ žákovských skupin a tříd.
Zařazením žáků administrátorem do tříd (nebo učitelem do skupiny) jsou žákům automaticky zpřístupněny všechny MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci. Všechny školní a učitelské licence, které škola vlastní, mohou tímto způsobem využívat také žáci po celý školní rok 2020/2021.

Happy Easter!

redaktor, 13. 1. 2021

17 Předvelikonoční a povelikonoční čas si mohou Vaši žáci zpříjemnit i při hrách s novou slovní zásobou z anglického jazyka, která je čeká v měsíci dubnu, květnu a červnu. Tyto aktivity můžete využít i k distanční výuce svých žáků. Najdete je na Portálu podpory výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ a v MŠ  

NOVINKY 2021

redaktor, 1. 1. 2021

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 19. 8. 2021.

Výuková videa k písance

redaktor, 4. 12. 2020

Milí prvňáci,

pojďte se mnou společně napsat stranu z písanky.
Stačí vybrat stranu, ořezat tužku a můžeme psát.

K 1. dílu písanky zveřejňujeme postupně videa natočená spoluautorem těchto materiálů, Mgr. Milošem Novotným.

Výuková videa k Živé abecedě a Slabikáři, 1. díl, z řady Čteme a píšeme s Agátou

redaktor, 3. 12. 2020

Pozitivní zpětná vazba od rodičů i učitelů týkající se našich výukových videí www.matyskova-matematika.cz dala vzniknout novému projektu. S motivací pomoci školám a žákům také v oblasti elementárního čtení jsme zveřejnili první výuková videa k Živé abecedě a Slabikáři, 1. díl, z řady učebnic Čteme a píšeme s Agátou. Videa natočená spoluautorem těchto materiálů, Mgr. Milošem Novotným, mohou využít vyučující 1. ročníků jako metodický námět k výuce, rodiče žáků jako metodický návod při domácím procvičování a domácí výuce a samotní žáci při domácí přípravě i jako pomoc s distanční výukou.