Nové barevné pracovní sešity pro 2. stupeň

redaktor, 10. 6. 2019

Nově máte možnost pořídit pracovní sešity pro dějepis, přírodopis a zeměpis v plněbarevné variantě. (Pracovní sešity pro chemii již plnou barevnost využívají.)

Tyto varianty pracovních sešitů se liší využitím plné barevnosti, jednotlivá cvičení zůstanou v původní osvědčené podobě.

Nové barevné pracovní sešity pro 1. stupeň

redaktor, 29. 5. 2019

Naše nakladatelství dosud nabízelo na 1. stupni plněbarevné pracovní sešity v řadě Porozumění v souvislostech a v DUHOVÉ ŘADĚ u titulů Já a můj svět 1-3 a Přírodověda 4.

Nově máte možnost pořídit i ostatní oblíbené pracovní sešity pro oblast Člověk a jeho svět z DUHOVÉ ŘADY v plněbarevné variantě.

Pracovní listy Já a můj svět pro 1., 2. a 3. ročník

redaktor, 23. 5. 2019

Nová ucelená řada pracovních listů k oblíbené řadě prvouk Já a můj svět prověřené vyučujícími několikaletou praxí.

Právě vycházející pracovní listy Já a můj svět pro 3. ročník uzavírají ucelenou sadu pracovních listů od 1. do 3. ročníku. Vznikly z podnětu vyučujících.

Slouží k systematické přípravě žáků na samostudium.
Obsahují i náměty k sebehodnocení.

ROTO

redaktor, 29. 3. 2019

Ve spolupráci se společností EFKO jsme pro Vás připravili jedinečnou stavebnicovou sadu pro konstrukci písmen. Sada obsahuje díly pro sestavení každého velkého tiskacího písmene abecedy. Žáci při sestavování písmene šroubováním získávají manuální zručnost, rozvíjí představivost a procvičují jemnou motoriku. Lze si zvolit z levnější varianty v uzavíratelném sáčku a varianty v krabičce. Krabička je nejen ideální k uložení sady, ale lze ji výborně využít […]

MIUč+ NOVĚ I BEZ INSTALACE

redaktor, 24. 3. 2019

Multimediální interaktivní učebnice si můžete spustit přímo ve webovém prohlížeči na www.ucebnice-online.cz.
MIUč+ můžete používat na počítači, tabletu (Windows, Android) a interaktivní tabuli.

Vyzkoušejte zdarma kteroukoli MIUč+ na 30 dní.

Zveme Vás na akreditované semináře

redaktor, 6. 2. 2019

Zavítejte s námi na akreditované semináře, na kterých Vás rádi seznámíme především s tím, co prostřednictvím metodické příručky nelze sdělit.
– INSPIRACE PRO ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKU V 1. ROČNÍKU
– ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST V 1. ROČNÍKU
– LETNÍ ŠKOLA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI
– PŘÍRODOVĚDNÉ POKUSY V 1. ROČNÍKU

NOVINKA Procvičovací pracovní sešit Český jazyk 7, 2. díl

redaktor, 25. 1. 2019

Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 7. ročník v souladu s RVP ZV
Pracovní sešit obsahuje:
– pravopisná cvičení a doplňovačky
– diktáty
– přehled učiva
– závěrečné opakování
– řešení ke cvičením

Co nového připravujeme?

redaktor, 2. 1. 2019

Připravujeme nové učebnice, pracovní sešity, metodické průvodce a multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

NOVINKA Čítanka 2 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

redaktor, 8. 10. 2018

K nové Čítance 2 NOVĚ (formátu B5) vyšla její rozšířená verze – čítanka vhodná i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (formátu A4).

Všem žákům napomáhá zlepšovat jejich čtenářskou dovednost i obratnost ve vyjadřování a žákům se SVP usnadňuje jejich inkluzi v běžné třídě.

Obě čítanky mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

NOVINKA Zdokonalujeme psaní z edice Čteme a píšeme s Agátou

redaktor, 14. 9. 2018

Zdokonalujeme psaní se skládá z:
• 32 listů formátu A5 s nalepovacími lístečky
• 2 písankové sešity s pomocnými linkami 511+ s prodlouženými řádky

Cílem těchto materiálů je procvičit psaní tvarových prvků, malých i velkých písmen podle individuálních potřeb žáka. Vyučující vybírá z nabídky lístečků ty sloupečky, které rozvíjejí dovednosti potřebné pro konkrétního žáka, a lepí je žákovi do písankového sešitu s prodlouženými linkami.