ZÁPIS JE TU v ukrajinštině

redaktor, 15. 5. 2022

Vážení pedagogové,
nabízíme Vám pomoc pro přípravu předškoláků z Ukrajiny k zápisu. Můžete ZDARMA využívat interaktivní učebnici MIUč+ ZÁPIS JE TU V UKRAJINŠTINĚ.
Děti mohou na základě poslechu pokynů v ukrajinském i českém jazyce krok za krokem plnit úkoly z pracovní učebnice a procvičit si tak dovednosti potřebné pro vstup do 1. ročníku. Pracovní učebnici doporučujeme použít k přípravě předškoláků z Ukrajiny také v přípravných kurzech na základních školách během příštího roku.

Katalog 2022 pro 1. stupeň ZŠ

redaktor, 21. 3. 2022

Prohlédněte si stránky našeho nového katalogu pro 1. stupeň ZŠ pro předměty ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK, MATEMATIKA, PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA a HUDEBNÍ VÝCHOVA. Kliknutím na nadpis se Vám zobrazí pdf katalogu.

Katalog 2022 pro 2. stupeň ZŠ

redaktor, 21. 3. 2022

Prohlédněte si naše nové katalogy pro 2. stupeň ZŠ pro předměty Český jazyk, Matematika, Dějepis, Výchova k občanství, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. Kliknutím na náhled se Vám zobrazí pdf katalogu pro daný předmět.

Novinka MIUč+ k tisku Zdokonalujeme psaní pro 1. až 3. ročník

redaktor, 20. 3. 2022

MIUč+ k tisku jsou ideální pro individuální práci. Každému žákovi vytiskněte přesně to, co potřebuje docvičit a v čem se má rozvíjet.

Alternativa k nalepovací verzi Zdokonalujeme psaní (1A-26).

Obsahuje všechny tvary jako tištěná verze.

Místo nalepování stačí vytisknout vhodnou stranu.

NOVINKA Jsem čtenář pověstí, 1. díl, ZÍSKÁVÁM ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI NA ZÁKLADĚ PRÁCE S TEXTEM

redaktor, 15. 3. 2022

Navazuje z hlediska typů cvičení na pracovní učebnice Jsem čtenář 1 a Jsem čtenář 2 a je určena pro systematický rozvoj čtenářských dovedností na základě porovnávání textů a následné práce s nimi.
Obsahuje čtyři známé pověsti a opakovací kapitolu. Pověsti zde uvedené jsou převyprávěny současným jazykem, zkráceny a představují tak pouze jádro příběhu. Žáci se tak nenásilně seznamují s nejstaršími českými pověstmi, které jsou zde navíc v kontrastu s podobnými příběhy ze současnosti, což vede k ještě většímu porozumění ze strany dětí.

Den matek: pracovní listy pro 1. a 2. ročník a pexeso pro 3. ročník zdarma ke stažení

redaktor, 14. 3. 2022

Zdravím vás, kamarádi! Brzy bude 8. května. V tento den slaví v letošním roce svátek všechny maminky. Tento svátek se nazývá Den matek. Já jsem pro maminku složila i básničku. Pokud se vám bude líbit, můžete se ji naučit a mamince k svátku přednést. Pro druháky jsem připravila pracovní list s moc pěknými obrázky kvetoucích rostlin. Třeba vás budou inspirovat k nakreslení kytičky do přáníčka pro maminku. A pro třeťáky? Z fotek, které jsem s maminkou nafotila loni na jaře, jsem připravila pexeso.
Tak ahoj, kamarádi! Vaše Ája

Pro předškoláky: Zápis je tu!

redaktor, 28. 2. 2022

K pracovní učebnici Zápis je tu nabízíme i její interaktivní podobu.
Pracovní učebnici Zápis je tu doporučujeme:
– pro práci v přípravných kurzech pro předškoláky na základních školách,
– pro práci v mateřských školách,
– pro práci doma s rodiči,
– při ověřování znalostí u zápisu (i po zápisu) do 1. ročníku.

NOVINKA Testíky pro páťáky, 2. díl

redaktor, 13. 2. 2022

Nová řada barevných pracovních sešitů určená pro 1. stupeň základních škol.
Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení.
Testíky obsahují:
• velké množství početních příkladů na rychlé procvičení probíraného učiva
• slovní úlohy
• logické úkoly
• příklady na souhrnné opakování učiva 1. stupně základních škol

NOVINKA barevný pracovní sešit Český jazyk 3, 2. díl, je součástí MIUč+ Český jazyk 3

redaktor, 9. 2. 2022

Interaktivní verzi pracovního sešitu spustíte v MIUč+ Český jazyk 3 na www.ucebnice-online.cz (MIUč+ bez instalace), nebo v aplikaci MC (instalovaná MIUč+).

NOVINKY Testíky pro druháky, 3. díl

redaktor, 8. 2. 2022

Nová řada barevných pracovních sešitů určená pro 1. stupeň základních škol.
Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení. Vše je předepsáno, žáci doplňují výsledky nebo vybírají pravdivá tvrzení.
Testíky obsahují:
• velké množství početních příkladů na rychlé procvičení probíraného učiva
• slovní úlohy
• logické úkoly