NOVINKA 1. díl učebnice a pracovního sešitu pro výuku anglického jazyka v 5. ročníku – Listen and Speak With friends!

redaktor, 2. 9. 2017

Učebnice a pracovní sešity mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

Pro 5. ročník je určena řada LISTEN AND SPEAK With friends!, která se skládá ze dvou učebnic, dvou pracovních sešitů, slovníčku a tří CD.

MIUč+ Matýskova matematika pro 5. ročník

redaktor, 31. 8. 2017

Již lze stahovat všechny 3 díly MIUč+ Matýskova matematika pro 5. ročník.

– Matýskova matematika, 1. díl pro 5. ročník (U + PS)
– Matýskova matematika, 2. díl pro 5. ročník (U + PS)
– Geometrie Matýskova matematika, pro 5. ročník (U + PS)

MIUč+ můžete používat na interaktivní tabuli, počítači nebo tabletu (OS Windows, Android, v betaverzi na iOS).

NOVINKA MIUč+ Výrazy a rovnice 1

redaktor, 26. 8. 2017

MIUč+ Výrazy a rovnice 1 obsahuje interaktivní verzi tištěné učebnice, interaktivní verzi tištěného pracovního sešitu s řešením a řadu multimédií, která se zobrazí kliknutím na ikonky šachů.

Jak získat MIUč+ zdarma?

NOVINKA MIUč+ Čítanka pro 3. ročník ZŠ s interaktivními cvičeními nejen na porozumění textu

redaktor, 25. 8. 2017

Právě jsme vydali multimediální interaktivní učebnici MIUč+ Čítanka 3. MIUč+ obsahuje množství interaktivních cvičení (především na procvičení čtení s porozuměním). Na žáky a žákyně čeká Pohádková zahrada, kde jim pohádkové bytosti ukryly nápovědy. Najdete zde asi 250 interaktivních cvičení. Tvoří jej především úkoly zaměřené na práci s textem. Např. různé doplňovačky a spojovačky. MIUč+ dále obsahuje mezipředmětové vztahy (z prvouky), webové odkazy a vybraná anglická klíčová slova namluvená rodilým mluvčím. MIUč+ lze spustit na […]

Právě vyšlo nové vydání učebnice Výchova k občanství 8

redaktor, 22. 8. 2017

Učebnici Výchova k občanství pro 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT do roku 2023. Nové 5. aktualizované vydání obsahuje nově zpracované kapitoly o právním a protiprávním jednání – objasňují význam právní úpravy důležitých vztahů (např. vlastnictví, pracovní poměr) a obsahují příklady smluv, se kterými se můžeme setkat nejčastěji (kupní smlouva, smlouva o nájmu, smlouva o dílo, smlouva o přepravě), vysvětlují práva spotřebitele včetně […]

NOVINKA Metodický průvodce k učebnici Český jazyk 2

redaktor, 14. 8. 2017

Metodický průvodce obsahuje klíčové kompetence žáků a očekávané výstupy. Přináší také návrh na rozdělení učiva do jednotlivých měsíců školního roku s označením číselných kódů očekávaných výstupů podle RVP ZV, ke kterým učivo směřuje. Metodický průvodce je doplněn přehledem průřezových témat zařazených do učebnice a přehledem mezipředmětových vazeb. Zohledněny jsou i další možnosti, jak k učivu aktivně přistoupit, tj. např. náměty pro další slohová cvičení, didaktické hry, malé projekty či mezipředmětová propojení.

Nabídka školám pro budoucí prvňáčky

redaktor, 25. 6. 2017

Vážení vyučující,
přemýšlíte, jaké učebnice zakoupit pro budoucí prvňáčky?
Připravili jsme pro Vás dva výhodné balíčky, ve kterých získáte např. pracovní listy, metodické průvodce, multimediální interaktivní učebnice (školní multilicenci na 1 školní rok a žákovské licence) a pochvaly.

Akční nabídky pro školy (2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia)

redaktor, 23. 6. 2017

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2017/2018), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2017/2018) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android, v beta verzi na iOS). Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2017.

Akční nabídky pro školy (1. stupeň ZŠ)

redaktor, 22. 6. 2017

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2017/2018), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2017/2018) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android, v beta verzi na iOS).
Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2017.

MIUč+ na prázdniny pro žáky i vyučující zdarma

miuc, 21. 6. 2017

Stávající i nový uživatelé MIUč+ mohou od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017 používat na zkoušku všechny MIUč+ zdarma.