NOVINKA Metodický průvodce k učebnici Český jazyk 2

redaktor, 14. 8. 2017

Metodický průvodce obsahuje klíčové kompetence žáků a očekávané výstupy. Přináší také návrh na rozdělení učiva do jednotlivých měsíců školního roku s označením číselných kódů očekávaných výstupů podle RVP ZV, ke kterým učivo směřuje. Metodický průvodce je doplněn přehledem průřezových témat zařazených do učebnice a přehledem mezipředmětových vazeb. Zohledněny jsou i další možnosti, jak k učivu aktivně přistoupit, tj. např. náměty pro další slohová cvičení, didaktické hry, malé projekty či mezipředmětová propojení.

Nabídka školám pro budoucí prvňáčky

redaktor, 25. 6. 2017

Vážení vyučující,
přemýšlíte, jaké učebnice zakoupit pro budoucí prvňáčky?
Připravili jsme pro Vás dva výhodné balíčky, ve kterých získáte např. pracovní listy, metodické průvodce, multimediální interaktivní učebnice (školní multilicenci na 1 školní rok a žákovské licence) a pochvaly.

Akční nabídky pro školy (2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia)

redaktor, 23. 6. 2017

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2017/2018), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2017/2018) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android, v beta verzi na iOS). Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2017.

Akční nabídky pro školy (1. stupeň ZŠ)

redaktor, 22. 6. 2017

Získejte ZDARMA MIUč+ (multimediální interaktivní učebnici plus) k vybraným titulům.
Dostanete nejen školní multilicenci na 1 školní rok (2017/2018), ale také žákovské licence na 1 školní rok (2017/2018) pro používání jak na počítači, tak na tabletu (Windows, Android, v beta verzi na iOS).
Platnost akčních nabídek pro školy je do 30. 9. 2017.

MIUč+ na prázdniny pro žáky i vyučující zdarma

miuc, 21. 6. 2017

Stávající i nový uživatelé MIUč+ mohou od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017 používat na zkoušku všechny MIUč+ zdarma.

NOVINKA Živá abeceda a Slabikář z nové řady Čteme a píšeme s Agátou

redaktor, 15. 6. 2017

Právě vyšlo:
– Živá abeceda
– Slabikář, 1. díl
– Slabikář, 2. díl
– Slabikář, 3. díl
– Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři, 2. díl
– Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři, 3. díl

NOVINKA Metodika Já a můj svět 3

redaktor, 16. 5. 2017

Tento metodický průvodce vás provede učebnicí JÁ A MŮJ SVĚT pro 3. ročník. Stejně jako v metodických průvodcích pro 1. a 2. ročník i zde naleznete přehledné tematické rozvržení učiva do jednotlivých týdnů školního roku s řadou motivů, které vás mohou inspirovat ke zpestření výuky prvouky (náměty k pozorování, pokusy, hry). Opět nechybí ani konkrétní návrhy mezipředmětového provázání učiva prvouky s učivem ostatních předmětů a odkazy na konkrétní strany v učebnicích […]

Čteme a píšeme s Agátou získalo schvalovací doložku MŠMT

redaktor, 19. 4. 2017

Titulům Živá abeceda, Slabikář 1., 2. a 3. díl, Uvolňovací cviky a Píšeme číslice, Písanka 1., 2. a 3. díl, Zdokonalujeme čtení k Živé abecedě a Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři 1., 2. a 3. díl z učebnicové řady „Čteme a píšeme s Agátou“ byla dne 4. 4. 2017 udělena schvalovací doložka MŠMT čj. MSMT-2719/2017.

Ucelený soubor učebních materiálů „Čteme a píšeme s Agátou“ byl zařazen do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 1. – 5. ročník.

Původní řadě pro výuku českého jazyka a literatury v 1. ročníku ZŠ byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT do roku 2022

redaktor, 15. 1. 2017

Slabikář
Živá abeceda
Moje první psaní
Písanka 1 až 4

NOVINKA učebnice a pracovní sešit Hranoly a válce

redaktor, 22. 12. 2016

Právě vyšlo 10. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic.

Učebnice a pracovní sešit Hranoly a válce mají udělenu schvalovací doložku MŠMT do roku 2022.