UKÁZKA ZDARMA plněbarevný pracovní sešit Český jazyk 3, 1. díl

redaktor, 13. 4. 2021

Spolu s katalogy zasíláme zdarma všem školám s 1. stupněm v týdnu od 19. 4. 2021 ukázku z nového plněbarevného vydání pracovního sešitu Český jazyk 3, 1. díl (s Rózinkou).

Prohlédněte si ukázku také v pdf.

NOVINKA Testíky pro druháky, 1. díl

redaktor, 12. 4. 2021

Aktualita: Testíky pro druháky, 1. díl zasíláme spolu s katalogy všem školám s 1. stupněm v ČR zdarma v týdnu od 19. 4. 2021.
Nová řada barevných pracovních sešitů určená pro 1. stupeň základních škol.
Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení. Vše je předepsáno, žáci doplňují výsledky nebo vybírají pravdivá tvrzení.
Testíky obsahují:
• velké množství početních příkladů na rychlé procvičení probíraného učiva
• slovní úlohy
• logické úkoly

Výuková videa zdarma s výkladem učitele z praxe

redaktor, 28. 2. 2021

Matýskova matematika 1. až 5. ročník

Živá abeceda
Slabikář, 1. i 2. díl
Písanka, 1. i 2. díl

MIUč+ Zápis je tu zdarma do 30. 4. 2021 včetně neomezeného tisku

safeadmin, 27. 2. 2021

Vy i Vaši žáci můžete MIUč+ Zápis je tu ZDARMA využívat do konce dubna 2021 a můžete z ní také neomezeně tisknout dvoustrany a cvičení.

NOVINKA Procvičovací pracovní sešit Český jazyk 9, 2. díl

redaktor, 2. 2. 2021

Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 9. ročník v souladu s RVP ZV
Pracovní sešit obsahuje:
– pravopisná cvičení a doplňovačky
– diktáty
– přehled učiva
– závěrečné opakování
– řešení ke cvičením

MIUč+ Vyjmenovaná slova

redaktor, 27. 1. 2021

Vážení vyučující,

ve spolupráci s pilotními školami jsme v uplynulých měsících tvořili a ověřovali novou MIUč+ zaměřenou na základní tvary vyjmenovaných slov, kterou bychom Vám chtěli poskytnout zdarma jako pololetní dárek.

MIUč+ Vyjmenovaná slova jsme pro Vás zpřístupnili ZDARMA až do 30. 9. 2021. Žáci si v ní díky ověřeným typům cvičení (např. skládání nebo ubíhající texty z Čteme a píšeme s Agátou) důkladně procvičí řadu, význam, použití či základní odůvodnění vyjmenovaných slov. Procvičovat mohou doma i ve škole, při prezenční i distanční výuce.

NOVINKA barevný pracovní sešit Český jazyk 2, 2. díl, je součástí MIUč+ Český jazyk 2

redaktor, 19. 1. 2021

Interaktivní verzi pracovního sešitu spustíte v MIUč+ Český jazyk 2 na www.ucebnice-online.cz (MIUč+ bez instalace), nebo v aplikaci MC (instalovaná MIUč+).

Barevný pracovní sešit byl PILOTNĚ ověřen. Navazuje na učební materiály pro 1. ročník (DUHOVÁ ŘADA; Píšeme tiskacím písmem; Čteme a píšeme s Agátou) a doplňuje se s pracovní učebnicí Jsem čtenář 1.

Obsahuje úkoly rozvíjející čtenářskou gramotnost a porozumění textu, různorodá cvičení systematicky směřující k osvojení učiva i souvisejících dovedností a přináší pozvolný nárůst obtížnosti (zpočátku méně psaní, úlohy nejprve jednodušší svým obsahem i formulací zadání) a tzv. balanční pásek sloužící k formativnímu sebehodnocení.

Nové funkce MIUč+ žákovských skupin a tříd

redaktor, 18. 1. 2021

Jak jsme slíbili, připravili jsme pro Vás nové funkce MIUč+ žákovských skupin a tříd.
Zařazením žáků administrátorem do tříd (nebo učitelem do skupiny) jsou žákům automaticky zpřístupněny všechny MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci. Všechny školní a učitelské licence, které škola vlastní, mohou tímto způsobem využívat také žáci po celý školní rok 2020/2021.

Happy Easter!

redaktor, 13. 1. 2021

17 Předvelikonoční a povelikonoční čas si mohou Vaši žáci zpříjemnit i při hrách s novou slovní zásobou z anglického jazyka, která je čeká v měsíci dubnu, květnu a červnu. Tyto aktivity můžete využít i k distanční výuce svých žáků. Najdete je na Portálu podpory výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ a v MŠ  

NOVINKY 2021

redaktor, 1. 1. 2021

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 24. 6. 2021.