NOVINKA Matematika Práce s daty, úměrnosti a funkce

redaktor, 10. 9. 2018

Právě vyšlo 13. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 témat.

V tomto díle se žáci seznámí s grafickým znázorněním statistických a matematických údajů, se základními statistickými pojmy a jejich využitím. Od sloupcových, kruhových a spojnicových diagramů plynule přejdou k funkcím, jejich vlastnostem, odvodí si způsoby vyjádření funkce pomocí předpisu, tabulky a grafu. Druhá část učebnice se věnuje lineárním funkcím, přímé a nepřímé úměrnosti a jejich vlastnostem.

Matýskova matematika 1. ročník – Aktualizované vydání 2018

redaktor, 5. 9. 2018

Učebnice a pracovní sešity jsou skladem.

Tituly mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

NOVINKY 2018

redaktor, 4. 9. 2018

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 25. 1. 2019.

NOVINKA Pracovní listy Já a můj svět pro 2. ročník

redaktor, 30. 7. 2018

Pracovní listy jsou doplňkovým učebním materiálem k učebnici Já a můj svět pro 2. ročník.

Obsahují strany tematicky koncipované k jednotlivým lekcím (1. Škola, 2. Podzim, 3. Rodina, 4. Domov, 5. Zima, 6. Zdraví, 7. Náš svět, 8. Jaro, 9. Léto).

NOVINKA Učebnice a pracovní sešit Vlastivěda pro 4. ročník z řady Porozumění v souvislostech

redaktor, 26. 7. 2018

Poznáváme naše dějiny z pravěku do novověku

Učebnice a barevný pracovní sešit mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.
Tato nová řada klade důraz na porozumění v souvislostech.
Připravujeme multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

NOVINKA Procvičovací pracovní sešit Český jazyk 7, 1. díl

redaktor, 11. 7. 2018

Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 7. ročník v souladu s RVP ZV
Pracovní sešit obsahuje:
– pravopisná cvičení a doplňovačky
– diktáty
– přehled učiva
– závěrečné opakování
– řešení ke cvičením

Snížení energetické náročnosti podnikatelské nemovitosti

redaktor, 3. 5. 2018

Rádi bychom Vás stručně seznámili s projektem „Snížení energetické náročnosti podnikatelské nemovitosti Brno Bratislavská 23e“, který je spolufinancován Evropskou unií. Tento projekt, který probíhá od roku 2015, spočívá v zlepšení tepelně technických vlastností vnějších obalových konstrukcí objektu v areálu naší společnosti se současnou instalací fotovoltaického systému na jeho střeše. Díky projektu dojde k úsporám energie  zejména snížením nákladů na […]

NOVINKA Čítanka 3 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

redaktor, 2. 5. 2018

K nové Čítance 3 NOVĚ (formátu B5) vyšla její rozšířená verze – čítanka vhodná i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (formátu A4).

Všem žákům napomáhá zlepšovat jejich čtenářskou dovednost i obratnost ve vyjadřování a žákům se SVP usnadňuje jejich inkluzi v běžné třídě.

Obě čítanky mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

Zveme Vás na Letní školu čtenářské a matematické gramotnosti v 1. ročníku

redaktor, 1. 5. 2018

Zavítejte s námi na akreditovaný seminář Letní škola čtenářské a matematické gramotnosti 1. ročníku, který se uskuteční od 19. 8. 2018 do 24. 8. 2018.

NOVINKA Matematika Výrazy a rovnice 2

redaktor, 22. 4. 2018

Učebnici a pracovní sešit Výrazy a rovnice 2 si můžete prolistovat.
Odeslali jsme je na Vaši školu společně s Katalogem 2018.

Učebnice a pracovní sešit Výrazy a rovnice 2 mají udělenu schvalovací doložku MŠMT do roku 2024.