NOVINKA Procvičovací pracovní sešit Český jazyk 6, 1. díl

redaktor, 14. 11. 2017

Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 6. ročník v souladu s RVP ZV
Pracovní sešit obsahuje:
– pravopisná cvičení a doplňovačky
– diktáty
– přehled učiva
– závěrečné opakování
– řešení ke cvičením

Pozvánka na akreditovaný seminář: VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI

redaktor, 2. 11. 2017

Rádi bychom vás informovali o možnosti zúčastnit se akreditovaného vzdělávacího semináře „Využití multimediálních materiálů při výuce na 1. stupni“ se zaměřením na MIUč+ „Čteme a píšeme s Agátou“.

MIUč+ Přírodověda 5 z edice Porozumění v souvislostech

redaktor, 2. 10. 2017

Nová řada učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+) pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět klade důraz na porozumění v souvislostech.
– V učebnici pro 5. ročník je u jednotlivých orgánových soustav kladen důraz na doporučení z oblasti první pomoci a péče o zdraví.
– Každá kapitola v učebnici obsahuje úvodní motivační text, který společně s kontrolními otázkami vede žáky ke čtení s porozuměním.
– Texty jsou doplněny mezipředmětovými vazbami (především do českého jazyka, matematiky, vlastivědy, hudební výchovy a tělesné výchovy).
– Integrovat výuku anglického jazyka pomohou vybraná anglická klíčová slova v zápatí stran učebnic. Součástí MIUč+ jsou tato slova namluvena rodilým mluvčím.

NOVINKA MIUč+ Čteme a píšeme s Agátou

redaktor, 20. 9. 2017

MIUč+ „Čteme a píšeme s Agátou“ obsahuje:
– interaktivní verzi tištěné Živé abecedy,
– interaktivní verzi tištěného Slabikáře, 1. až 3. díl,
– interaktivní verzi tištěných Uvolňovacích cviků a Psaní číslic,
– interaktivní verze tištěných písanek, 1. až 3. díl,
– interaktivní verze 4 titulů Zdokonalujeme čtení,
– interaktivní cvičení.
V interaktivních cvičeních se žáci hravou formou seznamují s jednotlivými písmeny abecedy. Cvičení napomáhají rozvíjet sluchovou i zrakovou percepci. Některá cvičení jsou určená k fixaci slovní zásoby. Interaktivní cvičení určená k procvičování čtenářských dovedností lze individuálně přizpůsobovat žákům.

NOVINKY 2017

redaktor, 11. 9. 2017

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 1. 12. 2017.

Učebnice a pracovní sešit Konstrukční úlohy mají udělenu schvalovací doložku MŠMT

redaktor, 6. 9. 2017

Právě připravujeme vydat 11. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň.

NOVINKA 1. díl učebnice a pracovního sešitu pro výuku anglického jazyka v 5. ročníku – Listen and Speak With friends!

redaktor, 2. 9. 2017

Učebnice a pracovní sešity mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

Pro 5. ročník je určena řada LISTEN AND SPEAK With friends!, která se skládá ze dvou učebnic, dvou pracovních sešitů, slovníčku a tří CD.

MIUč+ Matýskova matematika pro 5. ročník

redaktor, 31. 8. 2017

Již lze stahovat všechny 3 díly MIUč+ Matýskova matematika pro 5. ročník.

– Matýskova matematika, 1. díl pro 5. ročník (U + PS)
– Matýskova matematika, 2. díl pro 5. ročník (U + PS)
– Geometrie Matýskova matematika, pro 5. ročník (U + PS)

MIUč+ můžete používat na interaktivní tabuli, počítači nebo tabletu (OS Windows, Android, v betaverzi na iOS).

NOVINKA MIUč+ Výrazy a rovnice 1

redaktor, 26. 8. 2017

MIUč+ Výrazy a rovnice 1 obsahuje interaktivní verzi tištěné učebnice, interaktivní verzi tištěného pracovního sešitu s řešením a řadu multimédií, která se zobrazí kliknutím na ikonky šachů.

Jak získat MIUč+ zdarma?

NOVINKA MIUč+ Čítanka pro 3. ročník ZŠ s interaktivními cvičeními nejen na porozumění textu

redaktor, 25. 8. 2017

Právě jsme vydali multimediální interaktivní učebnici MIUč+ Čítanka 3. MIUč+ obsahuje množství interaktivních cvičení (především na procvičení čtení s porozuměním). Na žáky a žákyně čeká Pohádková zahrada, kde jim pohádkové bytosti ukryly nápovědy. Najdete zde asi 250 interaktivních cvičení. Tvoří jej především úkoly zaměřené na práci s textem. Např. různé doplňovačky a spojovačky. MIUč+ dále obsahuje mezipředmětové vztahy (z prvouky), webové odkazy a vybraná anglická klíčová slova namluvená rodilým mluvčím. MIUč+ lze spustit na […]