ANGLICKÝ JAZYK PRO 1. až 5. ROČNÍK (ucelená řada vytvořená v souladu s RVP ZV)

redaktor, 20. 12. 2017

Fonetická transkripce ve slovnících k učebním materiálům anglického jazyka
Audionahrávky k učebním materiálům anglického jazyka pro 1. a 2. období RVP ZV

NOVINKA Matematika Konstrukční úlohy

redaktor, 1. 12. 2017

Právě vyšlo 11. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 témat. Učebnice seznamuje se základními množinami bodů daných vlastností. Hlavní část učebnice se zabývá postupem řešení konstrukčních úloh, ty se skládají z rozboru, konstrukce, postupu konstrukce a diskuse. Postup řešení […]

NOVINKA Procvičovací pracovní sešit Český jazyk 6, 1. díl

redaktor, 14. 11. 2017

Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 6. ročník v souladu s RVP ZV
Pracovní sešit obsahuje:
– pravopisná cvičení a doplňovačky
– diktáty
– přehled učiva
– závěrečné opakování
– řešení ke cvičením

Pozvánka na akreditovaný seminář: VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI

redaktor, 2. 11. 2017

Rádi bychom vás informovali o možnosti zúčastnit se akreditovaného vzdělávacího semináře „Využití multimediálních materiálů při výuce na 1. stupni“ se zaměřením na MIUč+ „Čteme a píšeme s Agátou“.

MIUč+ Přírodověda 5 z edice Porozumění v souvislostech

redaktor, 2. 10. 2017

Nová řada učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+) pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět klade důraz na porozumění v souvislostech.
– V učebnici pro 5. ročník je u jednotlivých orgánových soustav kladen důraz na doporučení z oblasti první pomoci a péče o zdraví.
– Každá kapitola v učebnici obsahuje úvodní motivační text, který společně s kontrolními otázkami vede žáky ke čtení s porozuměním.
– Texty jsou doplněny mezipředmětovými vazbami (především do českého jazyka, matematiky, vlastivědy, hudební výchovy a tělesné výchovy).
– Integrovat výuku anglického jazyka pomohou vybraná anglická klíčová slova v zápatí stran učebnic. Součástí MIUč+ jsou tato slova namluvena rodilým mluvčím.

NOVINKA MIUč+ Čteme a píšeme s Agátou

redaktor, 20. 9. 2017

MIUč+ „Čteme a píšeme s Agátou“ obsahuje:
– interaktivní verzi tištěné Živé abecedy,
– interaktivní verzi tištěného Slabikáře, 1. až 3. díl,
– interaktivní verzi tištěných Uvolňovacích cviků a Psaní číslic,
– interaktivní verze tištěných písanek, 1. až 3. díl,
– interaktivní verze 4 titulů Zdokonalujeme čtení,
– interaktivní cvičení.
V interaktivních cvičeních se žáci hravou formou seznamují s jednotlivými písmeny abecedy. Cvičení napomáhají rozvíjet sluchovou i zrakovou percepci. Některá cvičení jsou určená k fixaci slovní zásoby. Interaktivní cvičení určená k procvičování čtenářských dovedností lze individuálně přizpůsobovat žákům.

NOVINKY 2017

redaktor, 11. 9. 2017

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 1. 12. 2017.

Učebnice a pracovní sešit Konstrukční úlohy mají udělenu schvalovací doložku MŠMT

redaktor, 6. 9. 2017

Právě připravujeme vydat 11. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň.

NOVINKA 1. díl učebnice a pracovního sešitu pro výuku anglického jazyka v 5. ročníku – Listen and Speak With friends!

redaktor, 2. 9. 2017

Učebnice a pracovní sešity mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

Pro 5. ročník je určena řada LISTEN AND SPEAK With friends!, která se skládá ze dvou učebnic, dvou pracovních sešitů, slovníčku a tří CD.

MIUč+ Matýskova matematika pro 5. ročník

redaktor, 31. 8. 2017

Již lze stahovat všechny 3 díly MIUč+ Matýskova matematika pro 5. ročník.

– Matýskova matematika, 1. díl pro 5. ročník (U + PS)
– Matýskova matematika, 2. díl pro 5. ročník (U + PS)
– Geometrie Matýskova matematika, pro 5. ročník (U + PS)

MIUč+ můžete používat na interaktivní tabuli, počítači nebo tabletu (OS Windows, Android, v betaverzi na iOS).