KE STAŽENÍ: Metodický průvodce Čítankou 2 NOVĚ (včetně SVP)

redaktor, 29. 8. 2019

Připravili jsme pro Vás první část METODICKÉHO PRŮVODCE K ČÍTANKÁM 2.
Můžete si je stáhnout zde.
Budeme rádi, když Vám poskytnou podporu k  výuce s těmito učebnicemi.
Finální tištěná verze metodického průvodce bude skladem do konce tohoto roku.

NOVINKA barevné vydání 2019 Vlastivěda 4 pracovní sešit Poznáváme naši vlast

redaktor, 20. 8. 2019

Právě vyšla nová barevná verze pracovního sešitu Vlastivěda 4 Poznáváme naši vlast.
Pracovní sešit zahrnuje také témata o:
– hospodaření (finanční gramotnost),
– vlastnictví,
– Armádě České republiky,
– korupci,
– poskytování služeb,
– kulturních institucích.

Co nového připravujeme?

redaktor, 19. 8. 2019

Připravujeme nové učebnice, pracovní sešity, metodické průvodce a multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

NOVINKA Procvičovací pracovní sešit Český jazyk 8, 1. díl

redaktor, 15. 8. 2019

Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 8. ročník v souladu s RVP ZV
Pracovní sešit obsahuje:
– pravopisná cvičení a doplňovačky
– diktáty
– přehled učiva
– závěrečné opakování
– řešení ke cvičením

NOVINKA Oskarova prvouka 1

redaktor, 14. 8. 2019

Nová prvouka Objevujeme a poznáváme s Oskarem tvoří spolu se Čteme a píšeme s Agátou a Matýskovou matematikou ucelený soubor vzdělávacích materiálů AMOS.

Pracovní učebnice má schvalovací doložku MŠMT.

Časový plán, klíčové kompetence a očekávané výstupy najdete zde. Další informace a materiály na diskusním fóru https://nns.cz/amos/sdilime-zkusenosti/.

NOVINKA Matematika Podobnost a funkce úhlu

redaktor, 13. 8. 2019

Právě vyšlo 14. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 témat.

Tento díl je zaměřen na podobné útvary. Začátek učebnice je věnován podobným útvarům a koeficientu podobnosti. Seznamuje žáky s větami o podobnosti trojúhelníků a s využitím podobnosti v jednoduchých konstrukčních úlohách. Závěr učebnice je věnován seznámení s goniometrickými funkcemi jakožto poměry stran pravoúhlých trojúhelníků.

NOVINKA Učebnice a pracovní sešit Vlastivěda pro 5. ročník z řady Porozumění v souvislostech

redaktor, 12. 8. 2019

Poznáváme naše dějiny z novověku do současnosti

V učebnici doporučené pro 5. ročník se žáci seznámí se způsobem života a práce našich předků i s hlavními událostmi českých dějin – od počátku novověku až do současnosti. Větší prostor, než bývá zvykem, je věnován moderním dějinám.
– Učebnice má udělenu schvalovací doložku MŠMT.
– Tato nová řada klade důraz na porozumění v souvislostech.
– Připravujeme multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

POROZUMĚNÍ V SOUVISLOSTECH

redaktor, 10. 8. 2019

Nová řada učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+) pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět klade důraz na porozumění v souvislostech. – Každá kapitola v učebnici obsahuje úvodní motivační text, který společně s kontrolními otázkami vede žákyně a žáky ke čtení s porozuměním. – Texty jsou doplněny mezipředmětovými vazbami (především do českého jazyka, matematiky, vlastivědy, hudební výchovy a tělesné výchovy). – […]

Pexesa do prvouky

redaktor, 4. 7. 2019

Pexesa jsou koncipována k obrazovým dvoustranám v učebnici, kde mohou žáci pozorovat živé organizmy v jejich přirozeném životním prostředí během čtyř ročních období. (Podzimní rybník, Zimní zahrada a Jarní les jsou jednostranně.) Pexesa zachycují tyto živé organizmy na fotografiích. Žáci tak mohou rostliny, živočichy a houby spatřit i zblízka a v jejich skutečné podobě. Při hře se je snadno naučí poznávat.

NOVINKA Matýskova matematika 4. díl (aktualizované vydání 2018 až 2019)

redaktor, 3. 7. 2019

Právě vychází učebnice a pracovní sešit Matýskova matematika 4. díl.
– výuková videa
– semináře
– metodičtí průvodci
– multimediální interaktivní učebnice nově i bez instalace (Multimediální interaktivní učebnice si můžete spustit přímo ve webovém prohlížeči na www.ucebnice-online.cz.)

Poprvé můžete v 1. ročníku vyučovat čtení, psaní, počítání a prvouku jedním výukovým stylem s didakticky i graficky provázaným souborem učebních materiálů. Více informací naleznete na: nns.cz/amos