NOVINKA Procvičovací pracovní sešit Český jazyk 7, 2. díl

redaktor, 25. 1. 2019

Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 7. ročník v souladu s RVP ZV
Pracovní sešit obsahuje:
– pravopisná cvičení a doplňovačky
– diktáty
– přehled učiva
– závěrečné opakování
– řešení ke cvičením

Co nového připravujeme?

redaktor, 2. 1. 2019

Připravujeme nové učebnice, pracovní sešity, metodické průvodce a multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

NOVINKA Čítanka 2 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

redaktor, 8. 10. 2018

K nové Čítance 2 NOVĚ (formátu B5) vyšla její rozšířená verze – čítanka vhodná i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (formátu A4).

Všem žákům napomáhá zlepšovat jejich čtenářskou dovednost i obratnost ve vyjadřování a žákům se SVP usnadňuje jejich inkluzi v běžné třídě.

Obě čítanky mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

NOVINKA Zdokonalujeme psaní z edice Čteme a píšeme s Agátou

redaktor, 14. 9. 2018

Zdokonalujeme psaní se skládá z:
• 32 listů formátu A5 s nalepovacími lístečky
• 2 písankové sešity s pomocnými linkami 511+ s prodlouženými řádky

Cílem těchto materiálů je procvičit psaní tvarových prvků, malých i velkých písmen podle individuálních potřeb žáka. Vyučující vybírá z nabídky lístečků ty sloupečky, které rozvíjejí dovednosti potřebné pro konkrétního žáka, a lepí je žákovi do písankového sešitu s prodlouženými linkami.

NOVINKA Matematika Práce s daty, úměrnosti a funkce

redaktor, 10. 9. 2018

Právě vyšlo 13. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 témat.

V tomto díle se žáci seznámí s grafickým znázorněním statistických a matematických údajů, se základními statistickými pojmy a jejich využitím. Od sloupcových, kruhových a spojnicových diagramů plynule přejdou k funkcím, jejich vlastnostem, odvodí si způsoby vyjádření funkce pomocí předpisu, tabulky a grafu. Druhá část učebnice se věnuje lineárním funkcím, přímé a nepřímé úměrnosti a jejich vlastnostem.

Matýskova matematika 1. ročník – Aktualizované vydání 2018

redaktor, 5. 9. 2018

Učebnice a pracovní sešity jsou skladem.

Tituly mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

NOVINKY 2018

redaktor, 4. 9. 2018

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 25. 1. 2019.

NOVINKA Pracovní listy Já a můj svět pro 2. ročník

redaktor, 30. 7. 2018

Pracovní listy jsou doplňkovým učebním materiálem k učebnici Já a můj svět pro 2. ročník.

Obsahují strany tematicky koncipované k jednotlivým lekcím (1. Škola, 2. Podzim, 3. Rodina, 4. Domov, 5. Zima, 6. Zdraví, 7. Náš svět, 8. Jaro, 9. Léto).

NOVINKA Učebnice a pracovní sešit Vlastivěda pro 4. ročník z řady Porozumění v souvislostech

redaktor, 26. 7. 2018

Poznáváme naše dějiny z pravěku do novověku

Učebnice a barevný pracovní sešit mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.
Tato nová řada klade důraz na porozumění v souvislostech.
Připravujeme multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

NOVINKA Procvičovací pracovní sešit Český jazyk 7, 1. díl

redaktor, 11. 7. 2018

Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 7. ročník v souladu s RVP ZV
Pracovní sešit obsahuje:
– pravopisná cvičení a doplňovačky
– diktáty
– přehled učiva
– závěrečné opakování
– řešení ke cvičením