NOVINKA Pracovní listy Já a můj svět pro 2. ročník

redaktor, 30. 7. 2018

Pracovní listy jsou doplňkovým učebním materiálem k učebnici Já a můj svět pro 2. ročník.

Obsahují strany tematicky koncipované k jednotlivým lekcím (1. Škola, 2. Podzim, 3. Rodina, 4. Domov, 5. Zima, 6. Zdraví, 7. Náš svět, 8. Jaro, 9. Léto).

NOVINKA Učebnice a pracovní sešit Vlastivěda pro 4. ročník z řady Porozumění v souvislostech

redaktor, 26. 7. 2018

Poznáváme naše dějiny z pravěku do novověku

Učebnice a barevný pracovní sešit mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.
Tato nová řada klade důraz na porozumění v souvislostech.
Připravujeme multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

NOVINKA Procvičovací pracovní sešit Český jazyk 7, 1. díl

redaktor, 11. 7. 2018

Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 7. ročník v souladu s RVP ZV
Pracovní sešit obsahuje:
– pravopisná cvičení a doplňovačky
– diktáty
– přehled učiva
– závěrečné opakování
– řešení ke cvičením

Snížení energetické náročnosti podnikatelské nemovitosti

redaktor, 3. 5. 2018

Rádi bychom Vás stručně seznámili s projektem „Snížení energetické náročnosti podnikatelské nemovitosti Brno Bratislavská 23e“, který je spolufinancován Evropskou unií. Tento projekt, který probíhá od roku 2015, spočívá v zlepšení tepelně technických vlastností vnějších obalových konstrukcí objektu v areálu naší společnosti se současnou instalací fotovoltaického systému na jeho střeše. Díky projektu dojde k úsporám energie  zejména snížením nákladů na […]

NOVINKA Čítanka 3 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

redaktor, 2. 5. 2018

K nové Čítance 3 NOVĚ (formátu B5) vyšla její rozšířená verze – čítanka vhodná i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (formátu A4).

Všem žákům napomáhá zlepšovat jejich čtenářskou dovednost i obratnost ve vyjadřování a žákům se SVP usnadňuje jejich inkluzi v běžné třídě.

Obě čítanky mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

Zveme Vás na Letní školu čtenářské a matematické gramotnosti v 1. ročníku

redaktor, 1. 5. 2018

Zavítejte s námi na akreditovaný seminář Letní škola čtenářské a matematické gramotnosti 1. ročníku, který se uskuteční od 19. 8. 2018 do 24. 8. 2018.

NOVINKA Matematika Výrazy a rovnice 2

redaktor, 22. 4. 2018

Učebnici a pracovní sešit Výrazy a rovnice 2 si můžete prolistovat.
Odeslali jsme je na Vaši školu společně s Katalogem 2018.

Učebnice a pracovní sešit Výrazy a rovnice 2 mají udělenu schvalovací doložku MŠMT do roku 2024.

NOVINKA Procvičovací pracovní sešit Český jazyk 6, 2. díl

redaktor, 20. 2. 2018

Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 6. ročník v souladu s RVP ZV
Pracovní sešit obsahuje:
– pravopisná cvičení a doplňovačky
– diktáty
– přehled učiva
– závěrečné opakování
– řešení ke cvičením

ANGLICKÝ JAZYK PRO 1. až 5. ROČNÍK (ucelená řada vytvořená v souladu s RVP ZV)

redaktor, 20. 12. 2017

Fonetická transkripce ve slovnících k učebním materiálům anglického jazyka
Audionahrávky k učebním materiálům anglického jazyka pro 1. a 2. období RVP ZV

NOVINKA Matematika Konstrukční úlohy

redaktor, 1. 12. 2017

Právě vyšlo 11. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 témat. Učebnice seznamuje se základními množinami bodů daných vlastností. Hlavní část učebnice se zabývá postupem řešení konstrukčních úloh, ty se skládají z rozboru, konstrukce, postupu konstrukce a diskuse. Postup řešení […]