NOVINKA Jsem čtenář 3, ROZVÍJÍM ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI NA ZÁKLADĚ PRÁCE S TEXTEM

redaktor, 15. 9. 2022

Jsem čtenář 3 si klade za cíl zvládat a dále systematicky rozvíjet základní čtenářské dovednosti (s nimiž se žáci seznámili v Jsem čtenář 1 a Jsem čtenář 2), a to na základě porovnávání tří textů a následné práce s nimi.
Oproti předchozím dílům se Jsem čtenář 3 nově zaměřuje na práci s dalšími zdroji (internet, encyklopedie, odborné učební texty, beletristické texty aj.), v nichž se žáci učí vyhledávat další informace na dané téma a dále s nimi pracovat.
Jsem čtenář 3 cílí také na procvičování tvorby otázek, práci s klíčovými slovy, tvorbu myšlenkových map apod. Rovněž se snaží poskytnout žákovi popisnou zpětnou vazbu, která podporuje proces čtení. Učebnice se tedy zaměřuje na zlepšení techniky čtení, což následně vede k lepšímu porozumění textu.

Interaktivní Metodický průvodce k učebnici Český jazyk 3

redaktor, 15. 9. 2022

Tištěná verze Metodického průvodce k učebnici Český jazyk 3 byla vyprodána. Nové výtisky plánujeme až po jejich aktualizaci v souvislosti se změnami RVP. Nyní si můžete zakoupit novou interaktivní verzi MIUč+. Prvních 34 stran Metodického průvodce Český jazyk 3 si můžete stáhnout zdarma.

NOVINKA VLASTIVĚDA 5 Porozumění v souvislostech, Poznáváme svět kolem nás: jsme občané

redaktor, 1. 9. 2022

Učebnice doporučená pro 5. ročník je rozčleněna do tří základních oddílů.
V oddíle „Jsme občané České republiky“ se žáci seznámí s demokratickými principy fungování státu a s tím, jaký význam má stát pro své občany. Dozvědí se,
co je podstatou občanské společnosti, jaký vliv na nás mohou mít média a jaká nebezpečí jim mohou hrozit v on-line prostředí.
Oddíl „Jsme obyvatelé Evropy“ naváže na představení Evropy v minulém ročníku a vede žáky k uvědomění si společných evropských kořenů a bližšímu poznání sousedních států. Objasní také význam členství ČR v Evropské unii.
U oddílu „Jsme obyvatelé světa“ se žáci zamyslí nad cíli mezinárodních organizacích a nad globálními problémy, zejména změnou klimatu.

Interaktivní pracovní list a PDF ke stažení DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII A MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA

redaktor, 30. 8. 2022

Interaktivní pracovní list obsahuje další interaktivní cvičení i s řešením.
Můžete spustit i na www.ucebnice-online.cz.

MIUč+ ZDARMA k nákupu do 31. 12. 2022

redaktor, 29. 8. 2022

Pro všechny předškoláky a mateřské školy jsme připravili akci. Při nákupu kterékoliv učebnice ze souboru ŠKOLA JE TU nebo ZÁPIS JE TU pro všechny předškoláky ve třídě do 31. 12. 2022 získáte ZDARMA její interaktivní verzi MIUč+ na jeden školní rok pro učitele i předškoláky. Ušetříte tak 690 Kč za každou školní licenci na 1 rok a 49 Kč za každou žákovskou licenci.

Novinka barevný pracovní sešit Český jazyk 4, 1. díl

redaktor, 29. 6. 2022

Nové plněbarevné vydání oblíbeného pracovního sešitu je ideálně provázané s učebnicí Český jazyk 4.

Čím se vyznačují nová plněbarevná vydání Český jazyk 4:
– navazují na učební materiály pro 3. ročník: Český jazyk 3 (učebnice), Český jazyk 3, 1. a 2. díl (barevné pracovní sešity)
– doplňují se s pracovními učebnicemi Jsem čtenář 1 a Jsem čtenář 2
– mají moderní a přehledný vzhled se smysluplným využitím plné barevnosti
– obsahují různorodá cvičení systematicky směřující k osvojení učiva i souvisejících dovedností
– přinášejí pozvolný nárůst obtížnosti (úlohy nejprve jednodušší svým obsahem i formulací zadání)

INTERAKTIVNÍ verze 1. dílu pracovního sešitu je součástí MIUč+ Český jazyk 4.

MIUč+ k nákupu zdarma

redaktor, 31. 5. 2022

Získejte zdarma licenční certifikát na aktivaci kterékoliv MIUč+ (školní multilicence a žákovské licence) dle vlastního výběru na školní rok 2022/2023.

– balíčky pro prvňáčky
– akce pro 1. stupeň ZŠ
– akce pro 2. stupeň ZŠ

Novinka MIUč+ k tisku Plánujeme cestu s Agátou pro 1. až 4. ročník

redaktor, 23. 5. 2022

• učí orientaci v prostoru z pohledu postavy
• představuje základy algoritmizace
• umožňuje interaktivní plánování cesty
• připravuje na informatiku od 1. ročníku

Ukrajinské komunikační karty zdarma

redaktor, 20. 5. 2022

Dobrý den,
v návaznosti na přijímání dětí z Ukrajiny do českých škol jsme se v nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., rozhodli vytvořit obrázkové karty pro základní komunikaci volně dostupné jako MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice).

ZÁPIS JE TU v ukrajinštině

redaktor, 15. 5. 2022

Vážení pedagogové,
nabízíme Vám pomoc pro přípravu předškoláků z Ukrajiny k zápisu. Můžete ZDARMA využívat interaktivní učebnici MIUč+ ZÁPIS JE TU V UKRAJINŠTINĚ.
Děti mohou na základě poslechu pokynů v ukrajinském i českém jazyce krok za krokem plnit úkoly z pracovní učebnice a procvičit si tak dovednosti potřebné pro vstup do 1. ročníku. Pracovní učebnici doporučujeme použít k přípravě předškoláků z Ukrajiny také v přípravných kurzech na základních školách během příštího roku.