NOVINKA pracovní sešit Oskarova prvouka 3

redaktor, 19. 8. 2021

Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 3. ročník s devíti výhodami:
1. SROZUMITELNÁ ZADÁNÍ
2. MYŠLENKOVÉ MAPY
3. APLIKACE ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
4. POUŽÍVÁNÍ SAMOLEPEK
5. POKUSY
6. MIUč+
7. VEDENÍ K ROZVOJI DOVEDNOSTÍ
8. FORMATIVNÍ HODNOCENÍ
9. VEDENÍ K SAMOSTATNÉ TVORBĚ ZÁPISŮ

Doporučujeme Start druháka (vstupní opakování základů čtení a psaní)

redaktor, 19. 8. 2021

Pracovní sešit je vhodný pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáky za první ročník a pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy, jak doporučuje MŠMT a MZd. Pomocník při individualizování výuky s cílem odstraňování nerovností a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti žáků.
Slouží k nastartování čtení a psaní žáků na začátku druhého ročníku. Jednoduchá piktografická zadání, která postupně přecházejí v jednoduchá slovní zadání, podporují samostatnou práci žáků. Žák píše jen to, co si již zopakoval, publikace tak šetří čas žákům i vyučujícím.

Interaktivní pracovní list a PDF ke stažení DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII A MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA

safeadmin, 19. 8. 2021

DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII A MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA PDF na stažení zde. Interaktivní pracovní list spustíte zde: DEN OBNOVY SAMOSTATNÉHO ČESKÉHO STÁTU PDF ke stažení zde. Interaktivní pracovní list spustíte kliknutím na obrázek:   Prohlédněte si aktuální leták k řadě Porozumění v souvislostech:

NOVINKA Testíky pro páťáky, 1. díl

redaktor, 10. 8. 2021

Nová řada barevných pracovních sešitů určená pro 1. stupeň základních škol.
Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení.
Testíky obsahují:
• velké množství početních příkladů na rychlé procvičení probíraného učiva
• slovní úlohy
• logické úkoly

NOVINKA Testíky pro čtvrťáky, 1. díl

redaktor, 9. 8. 2021

Nová řada barevných pracovních sešitů určená pro 1. stupeň základních škol.
Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení.
Testíky obsahují:
• velké množství početních příkladů na rychlé procvičení probíraného učiva
• slovní úlohy
• logické úkoly

MIUč+ Vyjmenovaná slova zdarma až do 30. 9. 2021

redaktor, 15. 7. 2021

MIUč+ je zaměřena na základní tvary vyjmenovaných slov.
Žáci si v ní díky ověřeným typům cvičení (např. skládání nebo ubíhající texty z Čteme a píšeme s Agátou) důkladně procvičí řadu, význam, použití či základní odůvodnění vyjmenovaných slov.

NOVINKA Jsem čtenář 2 ROZVÍJÍM ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI NA ZÁKLADĚ PRÁCE S TEXTEM

redaktor, 12. 7. 2021

Pracovní učebnice pro systematický rozvoj čtenářských dovedností.
Jsem čtenář 2 si klade za cíl zvládat a dále systematicky rozvíjet základní čtenářské dovednosti (s nimiž se žáci seznámili v Jsem čtenář 1), a to na základě porovnávání dvou (popř. tří) textů a následné práce s nimi. Rovněž se snaží poskytnout žákovi popisnou zpětnou vazbu, která podporuje proces čtení. Učebnice se tedy zaměřuje na zlepšení techniky čtení, což následně vede k lepšímu porozumění textu. Stejně jako v Jsem čtenář 1 je i zde na konci každé kapitoly zařazeno sebehodnocení žáků formou tzv. balančního pásku.
Učebnice je vytvořena v souladu s RVP ZV a obsahuje dlouholeté zkušenosti vyučujících prvního stupně.

Co nového připravujeme?

redaktor, 10. 7. 2021

Připravujeme nové učebnice, pracovní sešity, metodické průvodce a multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

NOVINKA barevný pracovní sešit Český jazyk 3, 1. díl

redaktor, 3. 7. 2021

Nové plněbarevné vydání oblíbeného pracovního sešitu je ideálně provázané s učebnicí Český jazyk 3.

Čím se vyznačují nová plněbarevná vydání Český jazyk 3:
– navazují na učební materiály pro 2. ročník: Český jazyk 2 (učebnice), Český jazyk 2, 1. a 2. díl (barevné pracovní sešity)
– doplňují se s pracovními učebnicemi Jsem čtenář 1 a Jsem čtenář 2
– mají moderní a přehledný vzhled se smysluplným využitím plné barevnosti
– obsahují různorodá cvičení systematicky směřující k osvojení učiva i souvisejících dovedností
– přinášejí pozvolný nárůst obtížnosti (úlohy nejprve jednodušší svým obsahem i formulací zadání)

Připravujeme INTERAKTIVNÍ verzi.

Příjemné prožití letních prázdnin!

redaktor, 28. 6. 2021

Připravili jsme pro Vás na rozloučení se školním rokem videoukázky s náměty na konverzaci, které můžete využít při procházkách v okolí Vaší školy. Děti si při konverzačních scénkách procvičí názvy dopravních prostředků a dozví se, jakými dopravními prostředky cestuje Lara v Londýně a kočička Harriet ve svém kouzelném světě.

K výuce reálií o Londýně doporučujeme i procházku Londýnem ve videu Welcome to London nebo pro nejmenší procházku Londýnem s medvídkem Samem.