Nové funkce MIUč+ žákovských skupin a tříd

redaktor, 18. 1. 2021

Jak jsme slíbili, připravili jsme pro Vás nové funkce MIUč+ žákovských skupin a tříd.
Zařazením žáků administrátorem do tříd (nebo učitelem do skupiny) jsou žákům automaticky zpřístupněny všechny MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci. Všechny školní a učitelské licence, které škola vlastní, mohou tímto způsobem využívat také žáci po celý školní rok 2020/2021.

NOVINKY 2021

redaktor, 1. 1. 2021

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů k 29. 3. 2021.

Výuková videa k písance

redaktor, 4. 12. 2020

Milí prvňáci,

pojďte se mnou společně napsat stranu z písanky.
Stačí vybrat stranu, ořezat tužku a můžeme psát.

K 1. dílu písanky zveřejňujeme postupně videa natočená spoluautorem těchto materiálů, Mgr. Milošem Novotným.

Výuková videa k Živé abecedě a Slabikáři, 1. díl, z řady Čteme a píšeme s Agátou

redaktor, 3. 12. 2020

Pozitivní zpětná vazba od rodičů i učitelů týkající se našich výukových videí www.matyskova-matematika.cz dala vzniknout novému projektu. S motivací pomoci školám a žákům také v oblasti elementárního čtení jsme zveřejnili první výuková videa k Živé abecedě a Slabikáři, 1. díl, z řady učebnic Čteme a píšeme s Agátou. Videa natočená spoluautorem těchto materiálů, Mgr. Milošem Novotným, mohou využít vyučující 1. ročníků jako metodický námět k výuce, rodiče žáků jako metodický návod při domácím procvičování a domácí výuce a samotní žáci při domácí přípravě i jako pomoc s distanční výukou.

NOVINKA MIUč+ Zápis je tu!

redaktor, 2. 12. 2020

K pracovní učebnici Zápis je tu nabízíme i její interaktivní podobu.

Pracovní učebnici Zápis je tu doporučujeme:
– pro práci v přípravných kurzech pro předškoláky na základních školách,
– pro práci v mateřských školách,
– pro práci doma s rodiči,
– při ověřování znalostí u zápisu (i po zápisu) do 1. ročníku.

Sdílejte jednoduše odkaz žákům na konkrétní stranu nebo cvičení z MIUč+ na www.ucebnice-online.cz

miuc, 1. 12. 2020

Na www.ucebnice-online.cz můžete odkázat na konkrétní stránku nebo cvičení MIUč+.
Návodné video najdete zde.

Pracovní sešity na druhé pololetí

redaktor, 30. 11. 2020

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic MIUč+, které spustíte na www.ucebnice-online.cz (MIUč+ bez instalace), nebo v aplikaci MC (instalovaná MIUč+).

NOVINKA Metodika Oskarova prvouka pro 2. ročník

redaktor, 27. 10. 2020

Metodického průvodce k pracovnímu sešitu Oskarova prvouka 2 obsahuje metodické poznámky k jednotlivým cvičením, časový plán, klíčové kompetence, očekávané výstupy a přílohu.

NOVINKA Start druháka (vstupní opakování základů čtení a psaní)

redaktor, 26. 10. 2020

Pracovní sešit je vhodný pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáky za první ročník a pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy, jak doporučuje MŠMT a MZd. Pomocník při individualizování výuky s cílem odstraňování nerovností a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti žáků.
Slouží k nastartování čtení a psaní žáků na začátku druhého ročníku. Jednoduchá piktografická zadání, která postupně přecházejí v jednoduchá slovní zadání, podporují samostatnou práci žáků. Žák píše jen to, co si již zopakoval, publikace tak šetří čas žákům i vyučujícím.

NOVINKA maňásek Matýsek

redaktor, 25. 10. 2020

Na základě Vašich častých podnětů a připomínek, zda náhodou neexistuje i maňásek Matýsek, Vám ho velice rádi představujeme.

Maňásek je vyrobený v České republice.