MIUč+ Vyjmenovaná slova zdarma až do 30. 9. 2021

redaktor, 15. 7. 2021

MIUč+ je zaměřena na základní tvary vyjmenovaných slov.
Žáci si v ní díky ověřeným typům cvičení (např. skládání nebo ubíhající texty z Čteme a píšeme s Agátou) důkladně procvičí řadu, význam, použití či základní odůvodnění vyjmenovaných slov.

NOVINKA Jsem čtenář 2 ROZVÍJÍM ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI NA ZÁKLADĚ PRÁCE S TEXTEM

redaktor, 12. 7. 2021

Pracovní učebnice pro systematický rozvoj čtenářských dovedností.
Jsem čtenář 2 si klade za cíl zvládat a dále systematicky rozvíjet základní čtenářské dovednosti (s nimiž se žáci seznámili v Jsem čtenář 1), a to na základě porovnávání dvou (popř. tří) textů a následné práce s nimi. Rovněž se snaží poskytnout žákovi popisnou zpětnou vazbu, která podporuje proces čtení. Učebnice se tedy zaměřuje na zlepšení techniky čtení, což následně vede k lepšímu porozumění textu. Stejně jako v Jsem čtenář 1 je i zde na konci každé kapitoly zařazeno sebehodnocení žáků formou tzv. balančního pásku.
Učebnice je vytvořena v souladu s RVP ZV a obsahuje dlouholeté zkušenosti vyučujících prvního stupně.

Co nového připravujeme?

redaktor, 10. 7. 2021

Připravujeme nové učebnice, pracovní sešity, metodické průvodce a multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

NOVINKA barevný pracovní sešit Český jazyk 3, 1. díl

redaktor, 3. 7. 2021

Nové plněbarevné vydání oblíbeného pracovního sešitu je ideálně provázané s učebnicí Český jazyk 3.

Čím se vyznačují nová plněbarevná vydání Český jazyk 3:
– navazují na učební materiály pro 2. ročník: Český jazyk 2 (učebnice), Český jazyk 2, 1. a 2. díl (barevné pracovní sešity)
– doplňují se s pracovními učebnicemi Jsem čtenář 1 a Jsem čtenář 2
– mají moderní a přehledný vzhled se smysluplným využitím plné barevnosti
– obsahují různorodá cvičení systematicky směřující k osvojení učiva i souvisejících dovedností
– přinášejí pozvolný nárůst obtížnosti (úlohy nejprve jednodušší svým obsahem i formulací zadání)

Připravujeme INTERAKTIVNÍ verzi.

Příjemné prožití letních prázdnin!

redaktor, 28. 6. 2021

Připravili jsme pro Vás na rozloučení se školním rokem videoukázky s náměty na konverzaci, které můžete využít při procházkách v okolí Vaší školy. Děti si při konverzačních scénkách procvičí názvy dopravních prostředků a dozví se, jakými dopravními prostředky cestuje Lara v Londýně a kočička Harriet ve svém kouzelném světě.

K výuce reálií o Londýně doporučujeme i procházku Londýnem ve videu Welcome to London nebo pro nejmenší procházku Londýnem s medvídkem Samem.

NOVINKA barevný pracovní sešit Zlomky (vysvětlení a procvičování pro 4. a 5. ročník)

redaktor, 24. 6. 2021

Tato publikace klade důraz na vysvětlení a procvičení učiva zlomků od vyvození až po náročnější úkoly. Každá probíraná látka je uvozena definicí a vysvětlením, následují příklady s grafickým znázorněním a poté bez něj. Je zde zařazeno velké množství úloh, kde si žáci mohou procvičit probíranou látku na reálných předmětech (fotografie).

NOVINKA Testíky pro třeťáky, 1. díl

redaktor, 23. 6. 2021

Nová řada barevných pracovních sešitů určená pro 1. stupeň základních škol.
Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení. Vše je předepsáno, žáci doplňují výsledky nebo vybírají pravdivá tvrzení.
Testíky obsahují:
• velké množství početních příkladů na rychlé procvičení probíraného učiva
• slovní úlohy
• logické úkoly

Připravujeme: Oskarova prvouka 3

redaktor, 10. 6. 2021

Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 3. ročník s devíti výhodami:
1. SROZUMITELNÁ ZADÁNÍ
2. MYŠLENKOVÉ MAPY
3. APLIKACE ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
4. POUŽÍVÁNÍ SAMOLEPEK
5. POKUSY
6. MIUč+
7. VEDENÍ K ROZVOJI DOVEDNOSTÍ
8. FORMATIVNÍ HODNOCENÍ
9. VEDENÍ K SAMOSTATNÉ TVORBĚ ZÁPISŮ

Nové aktivity pro 3. ročník

redaktor, 7. 6. 2021

Červen je ideální čas pro vycházky a výlety do přírody. Zajděte třeba do parku, nakreslete skákacího panáka se stopami zvířat a zaskákejte si. A procvičte si při tom slovní zásobu lekce With my pets (Activity 23 Jump like pets). Před svačinou nebo po ní si na lavičce můžete s kartami s obrázky dávat hádanky (Activity 24 Guess the word). Při oblékání v šatnách se nabízí […]

Katalog 2021 pro 1. stupeň ZŠ

redaktor, 14. 5. 2021

Prohlédněte si stránky našeho nového katalogu pro 1. stupeň ZŠ pro předměty ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK, MATEMATIKA, PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA a HUDEBNÍ VÝCHOVA. Kliknutím na nadpis se Vám zobrazí pdf katalogu.