Knihovnička ke Slabikáři

redaktor, 26. 1. 2023

Číst celé knížky již v průběhu 1. ročníku.

Nový akreditovaný webinář AMOS

redaktor, 16. 1. 2023

Vážení vyučující,

na základě přetrvávajícího velkého zájmu a pozitivních ohlasů jsme se spoluautorem materiálů Mgr. Milošem Novotným připravili nově akreditovaný webinář: AMOS – vzdělávací materiály pro 1. ročník, který odráží zkušenosti od pilotních vyučujících a rozšíření nabídky materiálů AMOS v posledních letech.

Seminář v nové podobě konané synchronně online prostřednictvím Microsoft Teams je rozdělen do 4 dnů po 2 vyučovacích hodinách.

Akreditovaný webinář doporučujeme zejména těm, kteří dosud seminář AMOS neabsolvovali a chystají se na výuku v 1. ročníku.

NOVINKA barevný pracovní sešit Český jazyk 4, 2. díl, je součástí MIUč+ Český jazyk 4

redaktor, 12. 1. 2023

Interaktivní verzi pracovního sešitu spustíte v MIUč+ Český jazyk 4 na www.ucebnice-online.cz (MIUč+ bez instalace), nebo v aplikaci MC (instalovaná MIUč+).

Pracovní sešity na druhé pololetí

redaktor, 12. 1. 2023

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic MIUč+, které spustíte na www.ucebnice-online.cz (MIUč+ bez instalace), nebo v aplikaci MC (instalovaná MIUč+).

Novinka AMOS PLUS k Živé abecedě a ke Slabikáři 1

redaktor, 10. 11. 2022

Barevné pracovní sešity AMOS PLUS pro 1. ročník přinášejí možnost:
1. Aplikace získaných dovedností a znalostí materiálů AMOS.
2. Rozvoje žáků prostřednictvím náročnějších typů cvičení.
3. Budování základů informatického myšlení.
4. Vedení žáků k samostatnému písemnému projevu.
5. Smysluplného využívání oblíbených samolepek ke čtení s porozuměním.

První učebnice jsou již zabaleny a putují na školy

redaktor, 9. 11. 2022

První tištěné učebnice z hodnoty 2,5 milionu Kč jsme již zabalili a odesíláme je na školy.

Novinka MIUč+ Zdokonalujeme postřehování (Nástroj pro zlepšení soustředění a prohlubování krátkodobé paměti dětí)

redaktor, 2. 11. 2022

MIUč+ z edice AMOS

pro 1. až 3. ročník ZŠ

Tento materiál můžete využít ve skupině nebo individuálně.

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., slaví 25 let a věnuje školám tištěné učebnice za 2,5 milionu Kč

redaktor, 10. 10. 2022

Při příležitosti 25. výročí od vzniku našeho nakladatelství věnujeme školám tištěné učebnice v celkové hodnotě až 2,5 milionu Kč v rámci následující akce:

Novinka barevný pracovní sešit Český jazyk 4, 2. díl

redaktor, 9. 10. 2022

Nové plněbarevné vydání oblíbeného pracovního sešitu je ideálně provázané s učebnicí Český jazyk 4.
Čím se vyznačují nová plněbarevná vydání Český jazyk 4:
– mají moderní a přehledný vzhled se smysluplným využitím plné barevnosti
– obsahují různorodá cvičení systematicky směřující k osvojení učiva i souvisejících dovedností
– přinášejí pozvolný nárůst obtížnosti (úlohy nejprve jednodušší svým obsahem i formulací zadání)

Novinka MIUč+ Start do vyjmenovaných slov

redaktor, 21. 9. 2022

AKCE do 30. 9. 2022: Při koupi Startu do vyjmenovaných slov pro celou třídu získáte MIUč+ na 1 školní rok zdarma. Řada pracovních učebnic Start… slouží k nastartování konkrétních vědomostí žáků, a to buď na začátku daného ročníku (Start druháka), nebo v jeho průběhu podle aktuálně probíraného učiva (Start do vyjmenovaných slov). Pracovní učebnice Start do vyjmenovaných slov je určena pro žáky 3. ročníků […]