^ Zpět na seznam

Pracovní listy Já a můj svět pro 1., 2. a 3. ročník

Nová ucelená řada pracovních listů k oblíbené řadě prvouk Já a můj svět prověřené vyučujícími několikaletou praxí.

Právě vycházející pracovní listy Já a můj svět pro 3. ročník uzavírají ucelenou sadu pracovních listů od 1. do 3. ročníku. Vznikly z podnětu vyučujících.

Slouží k systematické přípravě žáků na samostudium. 

Obsahují i náměty k sebehodnocení.

Pracovní listy Já a můj svět 1

Cena s DPH:
43 Kč
 ks

Pracovní listy Já a můj svět 2

Cena s DPH:
49 Kč
 ks

Pracovní listy Já a můj svět 3

Cena s DPH:
49 Kč
 ks

Od 2. ročníku se žáci zkoušejí v prvouce poprvé samostatně připravovat na krátké prověrky jejich znalostí. Učí se shrnout z učiva podstatné. Ve shrnutí učiva na konci stránky v učebnici naleznou podstatné informace z probraného učiva. Vyučující žákům poradí, jak z nich vybrat pojmy, které jim umožní si tyto informace snadněji zapamatovat. Při osvojování si základních informací vyvozují žáci vždy na tom, co je jim blízké.

Pracovní listy nabízí návod, jak k systematického zpřehlednění vědomostí využít tabulku. S tabulkami pracují žáci společně. Teprve se učí informace ze shrnutí zpřehlednit. Společná práce jim umožní utvrdit si své vědomosti.

S úkoly určenými k samostatné práci pracují až v následující hodině. Než začnou žáci samostatně pracovat, vyučující jim vysvětlí, jak budou jednotlivé úkoly zpracovávat. Ujistí se, že všichni rozuměli, co budou dělat. Velmi důležité je dodat žákům sebedůvěru a pochválit je.

Pracovní listy nejsou určeny k prověření znalostí. Při práci s pracovními listy žáky neomezujeme časovým limitem, během kterého musí úkoly zvládnout. Žák sám rozhodne o tom, že je s úkoly hotov. Ti, kteří jsou již spokojení se svou prací, přechází do komunitního kruhu. Vyučující pozitivně zhodnotí jejich práci a poukáže na tom, v čem by se mohli zlepšit. Nikdy však nesrovnává výkony žáků. Vyzdvihuje jedinečnost každého z nich.

Pracovní listy obsahují náměty k sebehodnocení. U žáků mladšího školní věku je vhodné začít vyjádřením svých pocitů např. kresbou a její barevností. Sebehodnocení žákovi pomůže uvědomit si své přednosti, ale také pro příště lépe odhadnout své možnosti. Společným zhodnocením práce na závěr posilujeme sebevědomí žáků a motivujeme je do další práce. V pracovních listech pro 3. ročník učí žáky zhodnotit svou práci Ájin Čertík navíc i v anglickém jazyce.

Při tvorbě pracovních listů spolupracovali vyučující. S pracovními listy před jejich vydáním pracovali žáci. Zhodnotili, jak se jim na jednotlivých cvičeních pracovalo, zda byly časově náročná, příliš těžká, nebo naopak snadná. Navrhli zjednodušení zadání cvičení. Vyjadřovali i své názory na obrázky a fotografie. Na základě jejich postřehů byly pracovní listy upraveny. Děkujeme za jejich podnětné připomínky.

Nechat vzkaz