^ Zpět na seznam

Přírodověda 5 má prodlouženu schvalovací doložku MŠMT do roku 2022

Právě vyšlo 5. aktualizované vydání této učebnice, do které byla přidána kapitola Člověk ve společnosti. Tato kapitola se zabývá tématy:

  • • soužití mezi lidmi,
  • • šikana, týrání a sexuální zneužívání,
  • • člověk a informace,
  • • zdraví a závislost,
  • • osobní bezpečí,
  • • první pomoc,
  • • mimořádné události.

Učebnici a pracovnímu sešitu Přírodověda pro 5. ročník byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT:

„Schválilo MŠMT čj. MSMT-46993/2015 dne 6. května 2016 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let.“

Učebnici a pracovní sešit pro 5. ročník jsme aktualizovali a rozšířili tak, aby očekávané výstupy odpovídaly platnému RVP ZV.

Klíčové kompetence a očekávané výstupy k Přírodovědě 5

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., nyní vydává 2 řady učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic pro výuku přírodovědy: 1. DUHOVÁ ŘADA

2. POROZUMĚNÍ V SOUVISLOSTECH

Nechat vzkaz