^ Zpět na seznam

NOVINKA VLASTIVĚDA 5 Porozumění v souvislostech, Poznáváme svět kolem nás: jsme občané

Kód: 5-96

Vlastivěda 5 – Poznáváme svět kolem nás – Jsme občané, učebnice

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 5-98

Vlastivěda 5 – Poznáváme svět kolem nás – Jsme občané, barevný pracovní sešit

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na školní rok zdarma
 ks

Učebnice v souladu se stávajícím RVP do učiva zahrnují základní geografické, politické, hospodářské a kulturní údaje o České republice a Evropě. Zároveň však již zohledňují Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, jejichž cílem je zaměřit vzdělávání na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Proto jsou nově zařazena také témata, která u žáků podporují sebepoznání a sebehodnocení, podněcují je ke kritickému myšlení a povzbuzují je v jejich prosociálním chování a v zájmu o dění ve společnosti.

Učebnice žáky vede nejen ke znalostem základních geografických údajů, ale také k získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský i osobní život. Učebnice je rozdělena do tří základních oddílů:

V oddíle Jsme občané České republiky se žáci seznámí s demokratickými principy fungování státu a s tím, jaký význam má stát pro své občany. Dozvědí se, co je podstatou občanské společnosti, jaký vliv na nás mohou mít média a jaká nebezpečí jim mohou hrozit v on-line prostředí.

Oddíl Jsme obyvatelé Evropy naváže na představení Evropy v minulém ročníku a vede žáky k uvědomění si společných evropských kořenů a bližšímu poznání sousedních států. Objasní také význam členství ČR v Evropské unii.

U oddílu Jsme obyvatelé světa se žáci zamyslí nad cíli mezinárodních organizacích a nad globálními problémy, zejména změnou klimatu.

Kód: 4-96

Vlastivěda 4 – Poznáváme svět kolem nás – Kde žijeme, učebnice

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 4-98

Vlastivěda 4 – Poznáváme svět kolem nás – Kde žijeme, barevný pracovní sešit

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na školní rok zdarma
 ks
Kód: 4-96-A5

MIUč+ Vlastivěda 4 – Poznáváme svět kolem nás – školní multilicence na 5 školních roků

Skladem
Cena s DPH:
4490 Kč
 ks
Kód: 4-96-A1

MIUč+ Vlastivěda 4 – Poznáváme svět kolem nás – školní multilicence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1090 Kč
 ks
Kód: 4-96-S1

MIUč+ Vlastivěda 4 – Poznáváme svět kolem nás – žákovská licence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: 4-96-T1

MIUč+ Vlastivěda 4 – Poznáváme svět kolem nás – školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
640 Kč
 ks
Kód: 4-93

Vlastivěda 4 - Poznáváme naše dějiny - Z pravěku do novověku (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 4-95

Vlastivěda 4 - Poznáváme naše dějiny - Z pravěku do novověku (barevný pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na školní rok zdarma
 ks
Kód: 4-93-A5

MIUč+ Vlastivěda 4 – Poznáváme naše dějiny – školní multilicence na 5 školních roků

Skladem
Cena s DPH:
4490 Kč
 ks
Kód: 4-93-A1

MIUč+ Vlastivěda 4 – Poznáváme naše dějiny – školní multilicence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1090 Kč
 ks
Kód: 4-93-S1

MIUč+ Vlastivěda 4 – Poznáváme naše dějiny – žákovská licence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: 4-93-T1

MIUč+ Vlastivěda 4 – Poznáváme naše dějiny – školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
640 Kč
 ks
Kód: 4-90

Přírodověda 4 (učebnice) porozumění v souvislostech

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
109 Kč
 ks
Kód: 4-91

Přírodověda 4 (barevný prac. sešit) - porozumění v souvislostech

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
63 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na školní rok zdarma
 ks
Kód: 4-90-A5

MIUč+ Přírodověda 4 – školní multilicence na 5 školních roků

Skladem
Cena s DPH:
7990 Kč
 ks
Kód: 4-90-A1

MIUč+ Přírodověda 4 – školní multilicence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1990 Kč
 ks
Kód: 4-90-S1

MIUč+ Přírodověda 4 – žákovská licence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 4-90-T1

MIUč+ Přírodověda 4 – školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1190 Kč
 ks
Kód: 5-90

Přírodověda 5 (učebnice) porozumění v souvislostech

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
109 Kč
 ks
Kód: 5-91

Přírodověda 5 (barevný prac. sešit) - porozumění v souvislostech

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
63 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na školní rok zdarma
 ks
Kód: 5-90-A5

MIUč+ Přírodověda 5 – školní multilicence na 5 školních roků

Skladem
Cena s DPH:
7990 Kč
 ks
Kód: 5-90-A1

MIUč+ Přírodověda 5 – školní multilicence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1990 Kč
 ks
Kód: 5-90-S1

MIUč+ Přírodověda 5 – žákovská licence na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 5-90-T1

MIUč+ Přírodověda 5 – školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Skladem
Cena s DPH:
1190 Kč
 ks

Nechat vzkaz