NOVINKA Metodický průvodce Čítankou 3 NOVĚ (včetně SVP)

redaktor, 6. 5. 2024

Metodický průvodce k Čítankám pro 3. ročník, tj. Čítanka 3 a Čítanka 3 vhodná i pro žáky se SVP, je
určen vyučujícím českého jazyka ve 3. ročníku základních škol.

Metodický průvodce obsahuje klíčové kompetence, učivo a očekávané výstupy, časový plán rozdělení učiva a metodické poznámky k čítankám pro 3. ročník.

K Čítance 3 a k Čítance 3 SVP byla vytvořena i multimediální interaktivní učebnice MIUč+, která obsahuje interaktivní verzi tištěné čítanky a dále množství interaktivních cvičení (především na procvičení čtení s porozuměním), webových odkazů, fotografií, mezipředmětových vztahů (především k prvouce); vybraná anglická klíčová slova jsou namluvená rodilým mluvčím. Tyto MIUč+ překvapí žáky zábavným interaktivním cvičením nazvaným Pohádková zahrada, v níž pohádkové bytosti ukryly nápovědy k otázkám.

Akce 2024: S námi znovu ušetříte hned pětkrát

redakce, 28. 4. 2024

1. Veškeré naše tituly jsou v roce 2024 k dispozici bez zdražení za ceny roku 2022.
2. K nákupu našich tištěných i interaktivních titulů na nns.cz mohou školy získat kredit 10 % a uplatnit jej na pořízení libovolných materiálů zdarma z naší nabídky. Podmínky na nns.cz/10zpet
3. K nákupu pracovních sešitů můžete opět získat MIUč+ zdarma pro učitele i žáky.
4. Můžete beze změn používat naše stávající učebnice i po „malé revizi“ RVP ZV. Mají platné doložky MŠMT a umožňují dosahovat všechny očekávané výstupy.
5. Můžete vyučovat s našimi učebnicemi angličtiny pro 1.–5. ročník za výhodné ceny.

Katalog 2024 pro 1. stupeň ZŠ

redakce, 10. 3. 2024

Prohlédněte si stránky našeho nového katalogu pro 1. stupeň ZŠ pro předměty ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK, MATEMATIKA, INFORMATIKA, PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA a HUDEBNÍ VÝCHOVA. Kliknutím na nadpis se Vám zobrazí pdf katalogu.

Katalog 2024 pro 2. stupeň ZŠ

redakce, 10. 3. 2024

Prohlédněte si naše nové katalogy pro 2. stupeň ZŠ pro předměty Český jazyk, Matematika, Dějepis, Výchova k občanství, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. Kliknutím na náhled se Vám zobrazí pdf katalogu pro daný předmět.

NOVINKA Jsem předškolák

redakce, 19. 1. 2024

odborně zpracovaná pracovní učebnice ověřená předškoláky

více než 100 samolepek v příloze

více než 40 výukových videí, které jsou VOLNĚ KE STAŽENÍ PŘES QR KÓD

podrobně zpracované instrukce na výukovém portálu Předškolák

NOVINKY 2024

redaktor, 1. 1. 2024

Zde naleznete seznam nově vydaných titulů.

NOVINKA Čtenářské základy 1, 2 a 3

redaktor, 23. 11. 2023

nabízejí Čteme a píšeme s Agátou v rozvolněné podobě.

Čtenářské základy mohou sloužit jako:

– podpůrný materiál pro třídy využívající Čteme a píšeme s Agátou
– podpůrný nebo hlavní materiál pro žáky s podpůrným opatřením na různé úrovni
– hlavní materiál pro třídy zřízené podle § 16/9
– hlavní materiál pro třídy ve speciálních školách

Autorská představení novinek online

safeadmin, 20. 11. 2023

Zpřístupňujeme Vám zdarma všechny záznamy dosud odvysílaných autorských představení:

– Knihovnička se Slabikáři AMOS
– AMOS PLUS pro 1. ročník
– MIUč+ Zdokonalujeme postřehování
– MIUč+ k tisku Plánujeme cestu s Agátou pro 1. až 4. ročník

NOVINKA Objevujeme informatiku 1 s doložkou MŠMT

redakce, 29. 10. 2023

Pracovní učebnice pro 1. stupeň ZŠ s videonávody

zaměřená na informatiku a základy digitální kompetence

schvalovací doložka MŠMT 2023–⁠2029

Aktuální informace na www.objevujeme-informatiku.cz

NOVINKA Knihovnička ke Slabikáři AMOS 3. a 4. sada

redaktor, 29. 10. 2023

S Knihovničkou ke Slabikáři AMOS můžete číst celé knížky již v průběhu 1. ročníku.
Zveme Vás na premiéru:
online autorského představení 3. a 4. sady 2. 11. 2023