^ Zpět na seznam

Nové funkce MIUč+ žákovských skupin a tříd

18 .5. 2021 Vyzkoušejte nové video návody: 

Jak na školní účet MIUč+? a Jak na snadné zadávání úkolů žákům?

Vážení vyučující,

jak jsme slíbili, připravili jsme pro Vás nové funkce MIUč+ žákovských skupin a tříd.

Zařazením žáků administrátorem do tříd (nebo učitelem do skupiny) jsou žákům automaticky zpřístupněny všechny MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci. Všechny školní a učitelské licence, které škola vlastní, mohou tímto způsobem využívat také žáci po celý školní rok 2020/2021 a 2021/2022.

Co nové funkce přinášejí učitelům?

 • – Možnost vytvoření vlastní skupiny žáků,
 • – snadnější zaslání e-mailu s aktivním odkazem na konkrétní stranu nebo cvičení v MIUč+ na ucebnice.online celé skupině žáků,
 • snadné zadávání úkolů žákům přímo v MIUč+
 • – možnost nastavení dočasného omezení zobrazení řešení u konkrétní MIUč+ pro žáka,
 • – zjištění, kteří žáci jeho skupiny jsou aktuálně přihlášeni do MIUč+.

Co nové funkce přinášejí administrátorům?

 • – Hromadný import žáků do tříd z tabulek, např. exportovaných z databází školy,
 • – není třeba žákům účty vytvářet, ale lze jim snadno hromadně rozeslat pozvánky k registraci nebo přihlášení,
 • – licence jsou žákům automaticky přiděleny zařazením žáků do tříd (není již potřeba žákům posílat aktivační kódy),
 • – podobně je také k dispozici hromadný import (přidání) učitelů z tabulek, např. exportovaných z databází školy, s rozesláním pozvánek a s automatickým přidělením licencí školy.

Co nové funkce přinášejí rodičům a žákům?

 • – Stačí jednorázové přijetí pozvánky do kterékoli skupiny nebo třídy dané školy, s případným doplněním registrace, a pak již jen vždy přihlášení a práce s MIUč+ (zařazení do dalších skupin dané školy již probíhá automaticky),
 • – tím žáci okamžitě získají přístup ke všem MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci (není již potřeba zadávat aktivační kódy).
 • – Žáci mohou otevřít přesnou stranu MIUč+ kliknutím na odkaz zaslaný učitelem.
 • Žáci mohou snadno vyřešit a odevzdat úkol zadaný učitelem.

Nadále je možné rozesílání odkazů na stránky MIUč+ i žákům nezařazeným do skupin pomocí stávající funkce sdílení odkazu.

MIUč+ můžete používat jak v instalovaném programu Media Creator, tak na www.ucebnice-online.cz.

Nechat vzkaz