^ Zpět na seznam

Učebnice a pracovní sešity Matýskova matematika pro 2. ročník mají udělenu schvalovací doložku

Řadě učebnic a pracovních sešitů pro výuku matematiky v 2. ročníku ZŠ byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

“Schválilo MŠMT č.j. MSMT-28636/2013 dne 20. srpna 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.”

Popisovatelná číselná osa 0-20

Cena s DPH:
9 Kč
 ks

Popisovatelná číselná osa 0-100

Cena s DPH:
11 Kč
 ks

Nechat vzkaz