^ Zpět na seznam

Novinka: učebnice Výchova k občanství 8

Učebnice Výchova k občanství pro 8. třídu ZŠ a tercie víceletých gymnázií:

 • – má udělenu schvalovací doložku MŠMT,
 • – je vytvořena v souladu s RVP ZV,
 • – struktura a obsahová náplň jednotlivých kapitol rozvíjí a uvádí do souvislostí učivo učebnic Výchovy k občanství 6 a 7,
 • – v úvodu jednotlivých kapitol naleznete motivační texty, které mají v žácích vzbudit zájem o příslušné téma,
 • – text je napsán srozumitelným jazykem a na každé straně je doplněn fotografiemi a obrázky,
 • – zařazeny jsou mezipředmětové vztahy a překlady základních pojmů v anglickém a německém jazyce,
 • – součástí učebnice jsou skupinové úkoly, průřezová témata, tvořivé a opakovací úkoly, ukázky z krásné literatury, úkoly na vyhledávání dalších informací na internetu nebo v odborné literatuře,
 • od 5. vydání obsahuje nově zpracované kapitoly o právním a protiprávním jednání – objasňují význam právní úpravy důležitých vztahů (např. vlastnictví, pracovní poměr) a obsahují příklady smluv, se kterými se můžeme setkat nejčastěji (kupní smlouva, smlouva o nájmu, smlouva o dílo, smlouva o přepravě), vysvětlují práva spotřebitele včetně reklamace, příčiny a důsledky korupce či protiprávnost porušování pravidel silničního provozu.

 

 

 

 

Mezi probíraná témata patří:

 • – lidské schopnosti a uplatnění ve společnosti
 • – pocity a emoce
 • – životní styl
 • – láska
 • – stát
 • – právní řád
Připravili jsme pro vás i multimediální interaktivní učebnici (MIUč+) obsahující videa, interaktivní cvičení, fotografie, zajímavosti, audionahrávky textu učebnice, webové odkazy a mezipředmětové vztahy.
Můžete ji objednávat v e-shopu společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Kliknutím na náhledové stránky se vám obrázky zvětší a budete si je moci prohlédnout:
Ukázka z kapitoly ČLOVĚK A JEHO OSOBNOST
Ukázka z kapitoly ČLOVĚK MEZI LIDMI
Ukázka z kapitoly ČLOVĚK, LÁSKA A MANŽELSTVÍ
Ukázka z kapitoly ČLOVĚK VE STÁTĚ

Nechat vzkaz