^ Zpět na seznam

Zveme Vás na jarní semináře Čteme a píšeme s Agátou

Získejte ještě více informací, postřehů a námětů, jak pracovat s učebnicovou řadou Čteme a píšeme s Agátou na akreditovaném semináři „Výuka čtení a psaní s porozuměním v 1. ročníku pomocí metody tří startů“. Rádi bychom Vás seznámili především s tím, co prostřednictvím metodické příručky nelze sdělit.

Seminář povede spoluautor materiálů a pedagog Mgr. Miloš Novotný.

Jak semináře hodnotili jejich účastníci v dotaznících?

„Velmi zajímavé školení plné nápadů, velmi přínosné, děkuji.“

„Děkuji za mnoho námětů a nápadů.“

„Seminář byl naprosto úžasný a troufám si říct, že daleko přínosnější než většina přednášek a seminářů na VŠ.“

Aktuální termíny:

14. 3. 2018 v Příbrami
21. 3. 2018 v Humpolci
11. 4. 2018 ve Vysokém Mýtě
25. 4. 2018 v Dolní Lutyni
16. 5. 2018 V Liberci
23. 5. 2018 V Brně
30. 5. 2018 V Praze

Stručný obsah:

  • – úvodní seznámení a představení metody tří startů,
  • – inspirace pro budování základů čtenářské gramotnosti v období vyvození písmen, slabik a čtení slov s prvními krátkými texty včetně seznámení s vhodnými typovými cvičeními.
  • – inspirace pro budování základů čtenářské gramotnosti při výuce čtení slov složitější stavby a krátkých textů včetně seznámení s dalším vývojem vhodných typových cvičení až po systematickou práci s texty na konci 1. ročníku ve spojitosti s výukou v navazujících ročnících.
  • – obeznámení s přesahy výuky čtení a psaní s porozuměním do jiných vyučovacích oblastí.
  • – řízenou diskuzi

Rozsah: 6 vyučovacích hodin

Cena za účastníka: 950 Kč

Přihlášovat se můžete prostřednictvím e-mailu katerina.vasicova@nns.cz.

Více informací o námi pořádaných seminářích a jejich termínech konání naleznete na nns.cz/agata.

2017.08.29-Seminář-Brno-6

 

Nechat vzkaz