^ Zpět na seznam

NOVINKY 2012 – JIŽ VYDÁNO

1. ročník

Stíratelná písanka – Procvičujeme psaní písmen, číslic a znaků (S-31)

AKČNÍ CENA DO 31. 12. 2012.

Stíratelná tabulka na procvičování psaní, hodin a na kreslení (S-30)

Písankový sešit s pomocnými linkami 511+ (S-11)

Písankový sešit s pomocnými linkami 512+ (S-12)

Matýskova matematika 1. díl – Počítání do pěti (učebnice pro 1. ročník podporující čtenářské dovednosti) (1-35)

Matýskova matematika 2. díl – Počítání do deseti (učebnice pro 1. ročník podporující čtenářské dovednosti) (1-36)

Procvičujeme s Matýskem – Počítání do pěti a do deseti (pracovní sešit pro 1. ročník) (1-28)

Žákovská knížka prvňáčka (1-03)

Úkolníček – červený (S-01)

Úkolníček – modrý (S-02)

MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice plus) Živá abeceda, Slabikář (sada) (1-97-1)

MIUč + Já a můj svět (prvouka pro 1. ročník) (1-71-1)

2. ročník

Český jazyk 2 – nová učebnice (2-55) (schvalovací doložka MŠMT)

Písanka 2, 1. díl (dvoubarevná) (2-78)

Písanka 2, 2. díl (dvoubarevná) (2-79)

Listen and play with animals! (učebnice anglického jazyka, 1. díl) (2-80) (schvalovací doložka MŠMT)

Listen and play with animals! (učebnice anglického jazyka, 2. díl) (2-81) (schvalovací doložka MŠMT)

Listen and play with animals! (CD 1. díl) (2-82-1)

Listen and play with animals! (CD 2. díl) (2-82-2)

Žákovská knížka druháka (2-03)

3. ročník

Český jazyk 3 (pracovní sešit A4) (3-62)

Procvičujeme slovní druhy (pracovní sešit) (3-63)

Žákovská knížka pro 3.-9. ročník – členění dle předmětů, oranžová (3-03)

Žákovská knížka pro 3.-9. ročník – modrá (3-04)

4. ročník

Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního (pracovní sešit) (4-62)

Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu mužského (pracovní sešit) (4-63)

Procvičujeme shodu přísudku s podmětem (pracovní sešit) (4-64)

MIUč+ Člověk a jeho svět (přírodověda pro 4. ročník) (4-33-1)

MIUč+ Vlastivěda 4 – Poznáváme naši vlast (4-40-1)

MIUč+ Vlastivěda 4 – Hlavní události nejstarších českých dějin (4-45-1)

5. ročník

Procvičujeme učivo českého jazyka ze 3.-5. ročníku: Pravopisná cvičení a diktáty (pracovní sešit) (5-55)

6. ročník

Matematika – Desetinná čísla (učebnice) (6-22) (schvalovací doložka MŠMT)

Matematika – Desetinná čísla (pracovní sešit) (6-23) (schvalovací doložka MŠMT)

Zeměpis 6, 1. díl: Vstupte na planetu Zemi (pracovní sešit) (6-77)

Dějepis 6: Pravěk, starověk (pracovní sešit) (6-42)

Přírodopis 6, 1. díl: Obecný úvod do přírodopisu (pracovní sešit) – udělena schvalovací doložka MŠMT (6-32)

Přírodopis 6, 2. díl: Bezobratlí živočichové (pracovní sešit) – udělena schvalovací doložka MŠMT (6-33)

7. ročník

Zeměpis 7, 1. díl: Amerika, Afrika (pracovní sešit) (7-77)

Dějepis 7: Středověk, počátky novověku (pracovní sešit) (7-42)

Přírodopis 7, 1. díl: Strunatci (pracovní sešit) – udělena schvalovací doložka MŠMT (7-32)

Přírodopis 7, 2. díl: Botanika (pracovní sešit) – udělena schvalovací doložka MŠMT (7-33)

8. ročník

Zeměpis 8, 1. díl: Evropa (pracovní sešit) (8-77)

Dějepis 8: Novověk (pracovní sešit) (8-42)

Přírodopis 8: Biologie člověka (pracovní sešit) – udělena schvalovací doložka MŠMT (8-32)

9. ročník

Zeměpis 9: Lidé a hospodářství (pracovní sešit) (9-77)

Dějepis 9: Novověk, moderní dějiny (pracovní sešit) (9-42)

Přírodopis 9: Geologie a ekologie (pracovní sešit) – udělena schvalovací doložka MŠMT (9-32)

Výchova k občanství 9 (učebnice) – udělena schvalovací doložka MŠMT (9-90)

MIUč+ Chemie 9 (9-80-1)

Veškeré tituly najdete v e-shopu.

2 komentáře pro “NOVINKY 2012 – JIŽ VYDÁNO”

 1. Blanka napsal(a):

  Dobrý den,

  chci se zeptat, zda již byly vydány pracovní sešity do zeměpisu a dějepisu.

  Děkuji za odpověď.

  Blanka Čížková

 2. admin napsal(a):

  Dobrý den,
  podklady k prvním dílům pracovních sešitů k učebnicím zeměpisu jsou již postupně předávány tiskárně, dané PS by měly být k dispozici do 20. října.
  Pracovní sešity k učebnicím dějepisu jsou dokončovány a také budou podklady postupně předávány do tiskárny. Měly by být vytištěny do konce října.

  David Flesar

Nechat vzkaz