^ Zpět na seznam

Český jazyk 4 má udělenu schvalovací doložku MŠMT

Na nový školní rok jsme připravili novou učebnici Český jazyk pro 4. ročník, jež navazuje na v minulých letech vydané tituly Český jazyk pro 2. ročník se stonožkou Agátou a Český jazyk pro 3. ročník s Petrem a Aničkou. Tuto ucelenou řadu, která v naší nabídce nahradí původní řadu učebnic mluvnice, pak završíme v příštím roce učebnicí pro 5. ročník.

Nová učebnice rozvíjí žákovské dovednosti v oblasti čtenářské gramotnostipodporuje čtení s porozuměním.

Na školní rok 2015/2016 připravujeme multimediální interaktivní učebnici MIUč+ Český jazyk 4.

Obal B5, PP 110

Cena s DPH:
9 Kč
 ks

Pravopis podstatných jmen hrou

Cena s DPH:
44 Kč
 ks

Vyjmenovaná slova od B po Z

Cena s DPH:
33 Kč
 ks
  

Čítanka 4 NOVĚ

Cena s DPH:
139 Kč
 ks

Čítanka 4 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

Cena s DPH:
169 Kč
 ks

Metodický průvodce Čítankou 4 a 5 NOVĚ

Cena s DPH:
179 Kč
 ks

Nechat vzkaz