Často kladené otázky – MIUč+

Na kolik počítačů ve škole si můžeme MIUč+ nainstalovat?
MIUč+ jsou dodávány do škol jako multilicence a můžete si je nainstalovat na neomezené množství školních počítačů, případně je využívat ve vaší školní síti. Navíc si MIUč+ mohou nainstalovat i  vyučující do svých počítačů – a to bez jakýchkoliv podpisů.

Může si vyučující MIUč+ nainstalovat i do svého počítače?
Samozřejmě. Vyučující si „musí“ MIUč+ nainstalovat do svého domácího počítače, aby se mohl podívat na jednotlivé doplňky k učivu, které jsou na jednotlivých stranách MIUč+ připraveny. Má tak v podstatě během pěti minut hotové přípravy na další hodinu. Navíc má možnost si doma v MIUč+ připravit a vložit další doplňkové materiály a ty si následně pomocí flashdisku přenést do školního počítače.

Jak dlouho můžeme MIUč+ využívat?
MIUč+ jsou na školy dodávány jako multilicence ve třech typech časových licencí:
časově neomezená licence
licence na jeden školní rok – tuto licenci můžete zakoupit nebo získat zdarma v rámci akčních nabídek
30denní bezplatná verze na vyzkoušení – pro seznámení s MIUč+ můžete využít tuto plnohodnotnou verzi, která bude funkční 30 dní od instalace.

Na jakých interaktivních tabulích lze MIUč+ používat?
MIUč+ společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. lze využít na všech běžně používaných interaktivních tabulích – ActivBoard, SmartBoard, Interwrite, eBeam,…, na interaktivních projektorech EPSON, Panasonic, …. Lze je využívat i bez interaktivní tabule – jen s pomocí počítače a projektoru.

Jaké jsou v MIUč+ doplňky?

V MIUč+ jsou namluvené jednotlivé části textu, jsou zde doplňkové fotografie, videa, animace, doplňkové informace a zajímavosti, odkazy na webové stránky, vybrané stránky z učebnic jiných předmětů (mezipředmětové vztahy) a různé typy interaktivních cvičení s řešením. Pokud je k tištěné učebnici vydán pracovní sešit, je i tento součástí MIUč+ (mimo MIUč+ Český jazyk 2).

Lze do MIUč+ přidávat vlastní materiály?
Ano. Do MIUč+ si můžete přidávat celou škálu vlastních materiálů – vlastní stránky, interaktivní cvičení pomocí přednastavených šablon, fotografie, obrázky, videa, zvuky, webové odkazy, poznámky, vlastní texty, ….

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými přihlašovacími účty?
Do MIUč+ se můžete přihlásit pod několika typy účtů, každý má svá specifika:
anonymous – Do MIUč+ se lze přihlásit bez hesla a využívat všechny dostupné doplňky. Pokud budete do MIUč+ cokoliv vkládat, všichni ostatní uživatelé MIUč+ v daném počítači mohou vložené doplňky využívat, editovat i mazat.
admin – Po přihlášení se do MIUč+ pomocí admin e-mailu a hesla může plně využívat MIUč+, ale nemůže v ní ukládat změny (tedy ani vkládat vlastní materiály), může administrovat titul – zakládat podúčty, provádět aktualizace titulu, ….
podúčet (teacher) – Po přihlášení se do MIUč+ pomocí e-mailu a hesla může plně využívat MIUč+, vkládat vlastní materiály a všechny změny ukládat. Pokud bude chtít, může své doplňky sdílet s ostatními vyučujícími, kteří MIUč+ využívají v daném počítači (ti ale nemohu dané materiály editovat ani mazat). Podúčet může vytvořit pouze admin.
student – Pokud škola vlastní roční nebo neomezenou licenci MIUč+, mohou si žáci pořídit licence na jeden školní rok pro využití na svých domácích počítačích. MIUč+ si žák stáhne z internetu.

Jsou součástí MIUč+ i cvičení?
Ano, součástí MIUč+
společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. jsou i interaktivní cvičení, není třeba je dokupovat zvlášť.

Musíme sepisovat smlouvu při koupi MIUč+?

Nemusíte, není žádná připravena. Registrace MIUč+ probíhá po instalaci přímo tím, kdo MIUč+ nainstaloval – pouze je nutné připojení k internetu.

Kde můžeme MIUč+ koupit?
MIUč+
společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. můžete koupit přímo v sídle firmy, nebo od vašeho dodavatele učebních pomůcek (za stejnou cenu).

Lze si vytisknout některou stránku nebo cvičení?
Ano, jakoukoliv část MIUč+ lze vytisknout.

Jsou MIUč+ chráněny proti poškození?
Ano, MIUč+ jsou sice dodávány v otevřených verzích a lze do nich doplňovat a upravovat si je dle vlastních požadavků, ale vždy je možné vrátit MIUč+ do původního stavu. Materiály, které jsou vloženy od nás, nelze upravovat ani mazat. Můžete tedy s MIUč+ pracovat metodou pokus-omyl a stejně tak s nimi mohou pracovat i žáci.

Jaká je cena předváděcího semináře a jak ho můžeme objednat?
Předváděcí seminář, který je rozdělen na část pro 1. stupeň a část pro 2. stupeň, uspořádáme pro vaši školu zdarma. Při splnění určitých podmínek navíc můžete získat až tři poukázky na odběr libovolných MIUč+ v ročních licencích. Objednat seminář a více informací získat můžete pomocí e-mailu [email protected].