Zajímavosti

Základní učivo je pro zpestření doplněno zajímavostmi.

Ukázka jedné ze zajímavostí v MIUč+ Vlastivěda 4:

Ukázka jedné ze zajímavostí v MIUč+ Přírodověda 4: