^ Zpět na seznam

Čítanka 6 NOVĚ právě vyšla

Čítanka 6 má udělenu schvalovací doložku MŠMT: “Schválilo MŠMT čj. MSMT-44587/2015 dne 23. února 2016 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 6.-9. ročník, s dobou platnosti šest let.”

Do čítanky pro 6. ročník byly vybrány zajímavé příběhy s dětským hrdinou, představen je žánr moderní pohádky, zařazeny jsou i pověsti z české minulosti, příběhy ze starého Řecka, Říma, Egypta a Indie. Z literárních žánrů jsou zastoupeny například povídka, román, pověst, mýtus, epos, báseň a pohádka. Čítanka je tematicky provázána zejména s dějepisem, zeměpisem a výchovou k občanství. Zastoupena je tvorba jak autorů českých, tak zahraničních. Žáci se nenásilnou formou seznámí se základními literárními pojmy.

Kód: 6-72

Čítanka 6 NOVĚ - NOVINKA

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
189 Kč
 ks
Kód: 7-71

Čítanka 7

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
189 Kč
 ks
Kód: 8-71

Čítanka 8

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
189 Kč
 ks

Kód: 9-71

Čítanka 9

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
189 Kč
 ks

Nechat vzkaz